Tjänster och lösningar

Ledande mot en grönare framtid

Tillämpa EU:s taxonomi på din fordonsflotta

EUTaxonomy8

Vi kan inte lösa våra problem med samma tankesätt som vi hade när vi skapade dem

Albert Einstein, Fysiker

 

I företagens dynamiska landskap, är det avgörande att bibehålla en konkurrensfördel när det gäller att uppnå framgång. En betydande utveckling som du kanske är medveten om är EU:s taxonomi, även kallad Taxonomiförordningen. Låt oss fördjupa oss i detaljerna – vad exakt är EU:s taxonomi, och varför borde den vara betydelsefull för ditt företag? Även om du tror att den inte är tillämplig för er ännu, är vi här för att belysa varför den kan vara viktig för dig.

Motorväg

EU:s taxonomi & ditt transportföretag

Hur påverkar detta ditt transportföretag? Transporttjänster identifierades som avgörande ekonomiska aktiviteter med potential att göra betydande bidrag när det gäller att uppfylla klimatmål. EU:s taxonomi är relevant för din verksamhet, särskilt om du är angelägen om att främja hållbarhet. Tänk på det som en vägkarta för hållbara metoder som leder ditt företag mot en mer miljövänlig framtid. Dessutom, eftersom rapporteringsåtaganden kan träda i kraft, blir förståelsen för EU-taxonomins detaljer ännu viktigare.


EU:s taxonomi - i ett nötskal

I grunden är Taxonomiförordningen som en grön kompass som leder vägen för hållbara ekonomiska aktiviteter inom Europeiska Unionen. Tänk på den som ett universellt språk som fastställer kriterier för att identifiera miljövänliga metoder över olika sektorer.

Dess skapande var ett strategiskt svar för att klassificera och tillhandahålla en ram för jämförelse med andra företag, men med en sidoeffekt som också är att förhindra "greenwashing" – vilseledande påståenden som döljer ohållbara handlingar.

Woods

Förordningen ger inte bara klarhet utan även transparens till begreppet miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Medan EU strävar efter att främja hållbara finanser och övergången till en grönare ekonomi, står EU:s taxonomi som en pelare för denna transformation.

Rapporteringsplikt

Rapporteringskraven knutna till EU-taxonomin är inte längre en avlägsen framtidsvision. Om ditt företag har över 500 anställda och är noterat offentligt är du redan i rapporteringsbåten. Men håll dig fast: från och med räkenskapsåret 2025 sprids dessa skyldigheter bredare – omfattar företag som uppfyller två av tre kriterier:

1. Mer än 250 anställda​

2. Mer än 40 miljoner euro i omsättning

3. Mer än 20 miljoner euro i totala tillgångar

Små och medelstora företag som är noterade på börsen kommer också att inkluderas senast 2026.Något att ta hänsyn till: Stanna upp ett ögonblick – även om din direkta verksamhet inte uppfyller dessa kriterier kan dina kunder göra det. I denna sammanlänkade miljö kan deras överensstämmelse med EU-taxonomikriterierna ha en kaskadeffekt på ditt företag. EU:s taxonomi handlar inte bara om regler: den är en ledstjärna för både kunder och investerare, som formar deras beslut för hållbarhet.

Hjul i rörelse: fordon inom omfånget för EU:s taxonomi

Uppfyllnadskriterierna slutar inte vid fordon – däck har också sin roll. Det börjar med valet av fordon, och noll- eller lågemissionsfordon måste vara utrustade med däck som uppfyller korrekta etikettkrav för att fastställa deras överensstämmelse med EU-taxonomin:

1. Fordon: Att välja fordon med nollutsläpp från avgasröret (som elbilar) är vägen att följa. Kom ihåg att det också finns plats för vissa lågemissionsfordon.

Följande fordon kan också kvalificera sig:

  • Vissa lågemissions N2/N3-fordon enligt förordning (EU) 2019/1242, artikel 3 (12).

  • M2/M3-fordon med förbränningsmotor (ICE) och emissionsstandard Euro 6 / VI* fram till slutet av 2025.

  • M1/N1-fordon med mindre än 50 g CO2 per km fram till slutet av 2025.

EUTaxonomy9

2. Däck: EU:s däcketikettkrav fungerar som ledstjärnan. Välj däck som uppfyller dessa kriterier för en smidigare resa mot överensstämmelse. För att vara i linje med EU-taxonomin måste de två högst befolkade klasserna för bränsleeffektivitet och den högst befolkade klassen för externt rullande ljud uppfyllas.


EUTaxonomy11

Observera: Den högst befolkade klassen är inte automatiskt ett etikettvärde "A" om inget annat däck uppfyller det värdet. Det som räknas är den högsta klassen där mer än ett däck är registrerat (= "befolkat").


Vägen till EU-taxonomin-anpassade däck
Att uppnå överensstämmelse med EU-taxonomin för dina däck innebär en del detektivarbete. Förlita dig på EPREL-databasen, som utvärderar däckkategorier, storlekar, prestanda under snöiga förhållanden (3PMSF), lastkapacitet, hastighetskategorier och prestanda på is (C1). Den här portalen, lanserad av EU-kommissionen, är din kompass för att avgöra om dina däck rankas i de högst befolkade klasserna och därmed överensstämmer med EU-taxonomin.

EU taxonomy

Att låsa upp fördelarna: Din hållbarhetsresa

Medan EU-taxonomin främsta syfte är att hjälpa investerare att skilja på hållbara investeringar sträcker sig fördelarna även till företag. Din transporttjänst kan hitta värde i att bedöma sin hållbarhetspraxis mot denna ram. Detta förstärker inte bara ditt ansvar gentemot miljön, utan positionerar dig också som ett attraktivt alternativ för medvetna kunder och investerare.

Fördelarna väntar: Vad får Du ut av det​

  • Hållbarhetspionjär: Belys dina verksamheter och visa världen ditt engagemang för hållbarhet.

  • Kundnöjdhet: Tillfredsställ föränderliga kundkrav genom att använda EU-taxonomin som ett säljargument.
road
  • Ökad kundlojalitet: Stärk kundlojaliteten genom förbättrad miljötrovärdighet.

  • Minskning av utsläpp: Minska ditt koldioxidavtryck och bidra till en renare planet.

  • Jämförbarhet: Standardisering av rapportering förenklar bedömningen av företagsaktiviteter och förhindrar "greenwashing".

  • Grönt kapital: Omfamna incitament som kommer från att anpassa sig till hållbara metoder.

Förstärk din hållbarhetsresa med Continental

I en dynamisk förändring av ekonomiska landskap och det starka kravet på hållbarhet blir det avgörande att omfamna en omfattande lösning. Här kommer vårt åtagande in i bilden.

Vid din sida: Utveckling av däcklösningar

På Continental är vi dina partners på denna resa mot hållbarhet. Våra däcklösningar anpassar sig kontinuerligt till det ständigt föränderliga regelverket. Med vårt dedikerade fokus på att innovera nya produkter och förbättra vår befintliga portfölj gör vi vårt bästa för att säkerställa att du har tillgång till däck som uppfyller taxonomikriterierna för transporttjänster och miljövänliga däck. Förvänta dig förbättrat rullmotstånd och tystare resor, vilket bidrar till en grönare framtid.

Buses on the road

Continental UltraContact NXT som EU Taxonomi-relevant däck

UltraContact NXT är vårt mest hållbara däck och uppnår en optimal balans mellan hållbarhet, säkerhet och effektivitet. Med en sammansättning av återvunna, förnybara och certifierade material erbjuder UltraContact NXT en säker, effektiv och bekväm körprestanda.

UltraContact NXT

Dessutom tilldelar EU-däcketiketten alla storlekar på UltraContact NXT en trippel A-betyg, vilket gör detta däck till ett perfekt val för din passagerardäckflotta.

Läs mer om UCNXT-däcket här & gör din fordonsflotta redo för EU-taxonomin.


"Continental's Comprehensive Solution": Banbrytande hållbar framgång

Ta del av vårt toppmoderna däckhanteringskonsultkoncept (LODC). Det är en holistisk metod utformad för att navigera genom ekonomiska svängningar, omfamna den elektriska mobilitetsvågen och möta finansiell osäkerhet på ett proaktivt sätt. Med LODC konfronterar du inte bara dessa utmaningar; du kapitaliserar på dem. Extrahera optimalt värde från dina däck och styr din fordonsflottas driftskostnader med precision.

Van fleet

Som din partner gör vi vårt bästa för att leverera EU-taxonomi-anpassade däck som perfekt matchar kraven för din elbilflotta. Men vårt partnerskap slutar inte vid däck. Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och toppmoderna digitala lösningar som ger ditt företag möjlighet att driva effektivt och hållbart. Det handlar inte bara om att hålla sig i linje; det handlar om att överträffa i en snabbt föränderlig miljö.

Electric car being charged

Omfamna framtiden med förtroende

I en föränderlig tidsålder, är ett omfamnande av EU-taxonomin inte bara ett svar – det är ett strategiskt drag. Det anpassar ditt transportföretag med hållbarhetsmålen och öppnar dörrar till ekonomiska och miljömässiga fördelar. När LODC formar din däckhantering och Continental stärker din fordonsflotta styr du inte bara framåt; du styr ditt företag mot en mer hållbar och framgångsrik framtid.

hand showing a leaf

EUTaxonomy6

Disclaimer: Denna webbplats är avsedd för informativa informativa ändamål och ersätter inte oberoende professionell rådgivning. Observera att all information som ges inte upphäver EU Taxonomy Regulation och delegerade akter, och utgör föremål för förändring. Continental garanterar inte noggrannhet, fullständighet och aktualitet, eftersom fel kan uppstå. I den utsträckning som tillåts enligt lag, utesluts allt ansvar. Källor: Taxonomy Regulation (EU) 2020/852; Corporate Sustainability Reporting Directive (EU) 2020/2464; Nonfinancial Reporting Directive (EU) 2014/95, Delegated Regulation (EU) 2021/2139 (Climate Delegated Act); Vehicle Type Approval Regulation (EU) 2018/858; Regulation (EU) 2019/1242.