# Körsituationer

Slingriga vägar

Säker körning på slingriga vägar

I det här avsnittet har vi tips för hur du håller dig säker på slingriga vägar. Du kanske redan är medveten om dessa grundläggande principer, men många förare är det inte. En liten repetitionskurs kan vara bra!

Oavsett om du är ny på att köra bil eller redan har erfarenhet bakom ratten är regeln densamma för alla förare på vägen. Du måste undvika att köra i för hög hastighet på en slingrig väg. Denna princip gäller för både en slingrande väg runt en kulle eller en rondell i en förortsstad.

Du kommer ofta att se vägskyltar som varnar dig för en kurva som närmar sig med en rekommenderad hastighetsgräns. Men varför är en slingrande väg så potentiellt farlig i en körsituation? För när ett fordon svänger längs en kurva finns det två olika typer av rörelser.

Först och främst är det farten på bilen som rör sig framåt. För det andra träder trögheten i fordonets kaross i kraft när den följer kurvan runt. Centrifugalkrafter kommer att försöka trycka bilen utåt, och däcken kommer att behöva arbeta hårdare för att motstå dessa krafter när de navigerar på den kurviga vägen. Om en förare svänger i en kurva med en för hög hastighet kommer däcken gradvis att tappa greppet och börja sladda.

Körsituationer slingriga vägar

Tips vid körning i en kurva

Förutom att köra med långsam fart finns det en användbar teknik för slingrande vägar; försök att vrida på ratten så lite som möjligt utan att korsa mittlinjen.

Observera: detta är inte en rekommendation att helt skära över insidan av en kurva på en allmän väg; som skulle leda dig in på mötande trafik och utsätta andra förare i fara.

Snarare är rådet att förare ska använda sig av bredden på sitt körfält på ett vettigt sätt, så att de lättare kan ta kurvan och förbättra sin sikt runt den. Att vrida så lite som möjligt är nyckeln.

Det finns tre steg för att ta en kurva säkert

  1. När du närmar dig en kurva, sakta ner på lämpligt sätt och placera din bil vid sidan av din fil som är motsatt kurvans riktning. Om vägen slingrar sig till höger, flytta till vänster sida av ditt körfält.
  2. När du fortsätter att köra genom kurvan, placera ditt fordon smidigt mot andra sidan av ditt körfält.
  3. När du närmar dig slutet av kurvan, lätta gradvis tillbaka till den normala positionen i ditt körfält och accelerera sedan ut ur det i en rak linje.

Denna körteknik följer linjen för den bredaste möjliga bågen; det minskar svårighetsgraden av en kurva och belastar därmed däcken mindre och minskar risken för sladd utom kontroll. Dessutom har förarna mer fri sikt över vägen framför sig och mer tid att reagera på eventuella faror.

Och på den punkten måste du vara uppmärksam på andra förare och trafik när du tar en kurva. Om andra fordon är för nära mitten av vägen medan du kör genom en kurva kan det utsätta dig för en frontalkrock.

Tips för att återta kontrollen vid sladd

Om fordonet börjar sladda på en slingrig väg får förare inte reagera med panik när de upptäcker att bromsar, gaspedalen och ratten inte fungerar som vanligt.

Istället borde de ta fötterna från bromsen och gaspedalen. Båda händerna ska vara lösa på ratten, men inte göra några plötsliga rörelser.

Det kritiska är att undvika överstyrning och att slå för hårt i bromsen. Efter att fordonet har hunnit sakta ner, återta kontrollen på ett säkert sätt; använd föriktigt bromsen och börja styra igen.