#Däckvård och underhåll

Allt om hjulens åtdragningsmoment

Vikten av att efterdra hjulmuttrarna

Snabb fakta

Därför behöver hjulmuttrarna efterdras

  • 50 km efter ett däckbyte efterdrar däckverkstaden hjulmuttrarna på din bil gratis.
  • Med tiden utsätts hjulmuttrar för vardagliga påfrestningar och krafter.
  • Påfrestningarna kan ibland göra att hjulmuttrarna antingen lossar eller spänns.
  • Om hjulmuttrarna lossar för mycket finns det en liten risk att hjulet skulle kunna lossna vid körningen.

Varje gång som du låter montera nya däck och hjul på din bil – om du t.ex. har fattat det kloka beslutet och bytt från sommardäck till vinterdäck – är det av avgörande betydelse att hjulmuttrarnas åtdragningsmoment justeras efter de första 50 kilometerna.

Varför bör en ansvarsfull förare göra detta? Poängen är trafiksäkerheten. Det är hjulmuttrarna som håller hjulet säkert fäst vid navet, vilket innebär att de är en viktig komponent på fordonet. Hjulmuttrarna fungerar dock inte på avsett vis om inte rätt åtdragningsmoment används.

En mekaniker med orange handskar sätter skruvar på ett placerat hjul på en bil.

Kontrollera om det finns lösa hjulmuttrar

Åtdragningsmoment är den måttenhet som används för den vridkraft som appliceras på en hjulmutter. Mekaniker säkerställer att varje hjulmutter har dragits åt enligt tillverkarens specifikationer när ett hjul monteras för första gången. Det behövs dock en andra, uppföljande kontroll.

Detta eftersom hjulmuttrarna efter en viss tid utsätts för de påfrestningar och krafter som är normala för en bil som används dagligen.

Illustration: dra åt skruvarna på ditt däck efter 50 km körning efter däckbyte.

Dessa omfattar fordonets vikt, rotationseffekterna som uppstår vid körning, cykler med uppvärmning och avkylning samt stötar på grund av gupp i vägbanan. Sådana påfrestningar kan orsaka en smärre förändring av hjulmuttrarnas position som kan leda till att de sitter hårdare eller lösare.

Förekomst av smuts, sand, rost eller grus mellan kontaktytorna, som exempelvis gängorna eller mellan en mutter och ett hjul, kan även ge upphov till ”falska åtdragningsmoment” vid den första monteringen, där kraften används för att övervinna friktion men inte innebär låskraft.

Av dessa skäl erbjuder många verkstäder och däckåterförsäljare förare att komma tillbaka följande dag för att få hjulens åtdragningsmoment justerat. Det är en snabb procedur som vanligtvis erbjuds kostnadsfritt och omfattar besiktning av alla hjulmuttrar på hjulet för att kontrollera om de sitter för hårt eller för löst.

Om hjulmuttrarna sitter för hårt kan de ge upphov till allvarliga problem som förvridning av fästgängorna och tänjning av hjulbultarna. Det kan även göra att bromstrummorna, rotorerna eller naven blir skeva. Med lösa muttrar finns det å andra sidan en liten risk för att hjulet lossnar under körning. Att detta skulle ske är högst osannolikt – men om det händer äventyras din och övriga trafikanters säkerhet.

När ska hjulmuttrarnas åtdragning justeras?

När nya hjul eller bythjul monteras för första gången måste den ansvariga personen dra åt hjulmuttrarna med det moment som rekommenderas av fordonstillverkaren. Denna information finns i ägarhandboken och fordonsdokumentationen.

När cirka 50 kilometer har körts på de nya däcken ska hjulmuttrarna kontrolleras och vid behov justeras till samma värden som förut.

Alla bilar har dock inte samma momentkrav. Olika fordonsmodeller kräver olika moment för korrekt åtdragning av hjulmuttrarna och för att undvika skador.

Rätt ordningsföljd för hjulmuttrarnas åtdragning

För att lossa eller dra åt hjulmuttrar på rätt sätt krävs ett specialverktyg som kallas momentnyckel.

Mekanikern ställer inledningsvis in momentnyckeln på halva det erforderliga åtdragningsmomentet och drar åt varje hjulmutter med detta. Sedan justeras momentnyckelns inställning så att alla hjulmuttrar dras åt med rätt moment.

Hjulmuttrarna på ett hjul dras åt i en specifik ordningsföljd för att åstadkomma rätt åtdragningsmoment. Rätt ordningsföljd för hjul med fem eller tio hjulmuttrar är ett stjärnmönster. Ett hjul med endast fyra hjulmuttrar ska å sin sida dras åt i ett korsvis mönster.

Relaterat innehåll
Hitta återförsäljare