#Däckvård och underhåll

Däckens mönsterdjup

Därför är mönsterdjupet viktigt

Snabba fakta

Metoder för att kontrollera däckens mönsterdjup

  • Continentals däck har en mönsterdjupsindikator som indikerar när däcket har slitits för mycket och det är då i jämnhöjd med slitbanan. 
  • Om du har en mönsterdjupsmätare, stick in proben i spåret och tryck ner mätaren mot slitbanan. Läs av måttet på mätaren.
  • Enligt lagen ska du byta sommardäcken vid 1,6 mm och vinterdäcken vid 3 mm. Kontrollera dock dina däck med jämna mellanrum och börja fundera på att byta däck i god tid.

Däcken är det som förbinder fordonet med vägen. Däckmönstret griper tag i vägen medan du kör. Men om det inte är tillräckligt djupt förlorar bilen greppet och resulterar i längre bromssträckor. Litet mönsterdjup gör det svårare att styra fordonet på våta vägbanor och risken för vattenplaning ökar och därmed även risken för trafikolyckor. För att garantera säkerheten ska du kontrollera mönsterdjupet och däcktrycket som en del av det regelbundna underhållet på fordonet.

Mönsterdjupet är gummit på däcket som vidrör vägbanan. När du kör slits mönsterdjupet gradvis ner genom friktion . Ett däck med ett mönsterdjup mindre än 1,6 millimeter saknar väggrepp. Bromssträckan och fordonets styrning försämras. Sådana däck är inte säkra för körning och måste bytas ut. 

Säsongsdäck är speciellt anpassade till säsongens väder- och vägförhållanden. Vinterdäck ska ha ett mönsterdjup på minst 3 mm och sommardäck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm. I Sverige råder en situationell vinterdäcksplikt från 1 december till 31 mars och mönsterdjupet måste vara minst 3 mm, för tyngre fordon till och med 5 mm.

Tänk på att körning i våta och snöiga väderförhållanden påverkas av mönsterdjupet, mönsterdesign och gummiblandningen i mönsterdjupet på dina däck. På våta eller snötäckta vägar kommer bromsverkan gradvis att minska med lägre mönsterdjup. På våta vägar finns ytterligare en ökad risk för vattenplaning om mönsterdjupet är lågt.

Kontrollera därför dina däck regelbundet, minska hastigheten på våta och snöiga vägar och kom ihåg att byta ut dina däck i god tid. Kom också ihåg att se till att ditt fordon är utrustat med rätt vinter-, sommar- eller året-runt däck.

Slitageindikatorer

Slitbaneindikatorer, eller slitagevarnare, (Tread Wear Indicators, TWI) är jämnt fördelade genom huvudspåren i däckets längsgående mönsterspår. Om slitageindikatorerna ligger i nivå med slitbanan bör däcket bytas ut.

Flera vinterdäcksmodeller är utrustade med vinterdäcksslitageindikatorer. Vinter-TWI är markerad med en snöflinga på sidan av däcket. Om de ligger i nivå med slitbanan är däcket inte längre lämpligt för vinterkörning. På vissa platser kanske de inte längre uppfyller lagkraven för vinterdäck.

På vissa sommardäck är de extra klossarna för att läsa av slitagegraden markerade med en vattendroppe. Om slitageindikatorerna syns tydligt och är på samma höjd som den återstående profilen måste däcken också bytas ut.

I vår guide kan du ta reda på vilka faktorer som påverkar slitaget och därmed däckens livslängd och hur du kan förlänga den. 

Mekaniker kontrollerar mönsterdjup på däck

Hur kan du mäta mönsterdjupet på däcken?

Om du har en mätare för däckmönsterdjup ska du använda den för att mäta mönsterdjupet. För in mätarstången i mönsterspåret och tryck ned axlarna till de är i linje med slitbanan. På en sådan mönsterdjupsmätare kan mönsterdjupet lätt läsas av. Huvudspåren avser de breda mönsterspåren i slitbanans mittområde. Alternativt till mönsterdjupsmätaren kan du också använda en liten linjal.

Annars tar du fram din plånbok: Mät däckets mönsterdjup med en 5-krona. Sätt helt enkelt myntet i de stora mönsterspåren i mitten av däcket. Naturligtvis är denna typ av mätning inte särskilt exakt, men den ger en grov uppskattning.

Var noga med att kontrollera på olika ställen. Felaktig hjulinställning kan leda till ojämnt däckslitage. Däckets mönsterdjup bedöms av det lägsta uppmätta djupet på däcket.

Om du är osäker på hur du mäter mönsterdjupet kan du ta hjälp av en däckverkstad.

Se upp för skador på däcken

När du mäter slitbanan ska du leta efter skador eller insjunkna områden. Dessa är små hål eller gropar som har formats i slitbanan. De kan tyda på felaktig hjulinställning eller andra problem med fordonet. Uppsök din närmsta däckåterförsäljare om du konstaterar däckskador.

Se även upp för utbuktningar i däckens slitbana eller sidvägg. Dessa gör körningen mycket osäker. Du måste skaffa ett nytt däck.

Relaterat innehåll
Hitta återförsäljare