You are currently at our Thailand (Thai) website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โดย บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ดำเนินการข้อมูลของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ continental.co.th โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ดังนี้

 

1. หัวข้อทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกจะได้รับการรวบรวมประมวลผลโดย บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์ continental.co.th ให้บริการที่ดีขึ้น  ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกส่งต่อไปยัง บริษัท ที่เป็นพันธมิตรกับ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ตามหัวข้อที่ 15 และรายละเอียดดังต่อไปนี้ Continental จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอำนาจรัฐที่ Continental ประกอบการอยู่ ซึ่งรวมถึงกฎหมายของประเทศไทยด้วย

Continental รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานความสมัครใจของผู้ใช้งานทุกประการ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่ Continental ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่น ๆ ที่ Continental ได้รับ และข้อมูลที่ Continental ขอเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่ผู้ใช้งานให้ไว้นั้นอาจถูกแสดงหรือแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ ดังนั้นผู้ใช้งานต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลดังกล่าว

Iในการให้บริการเว็บไซต์ continental.co.th (เช่นการสนับสนุนด้านเทคนิค) เราจะส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการของเราดังนี้

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germanyประเทศเยอรมนีและ

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 เบอร์ลิน, เยอรมนี

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation และ mmpro film- und medienproduktion GmbH (บนพื้นฐานความสมัครใจของผู้ใช้งานทุกประการหรือถ้า Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation และ mmpro film- und medienproduktion GmbH อยู่นอกสหภาพยุโรปโดยอิงตามข้อสัญญามาตรฐานของ EU)

Continental จะปฏิบัติจัดการต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด

2. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

 บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด จัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว็บไซต์ continental.co.th เท่านั้น โดยผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้ Continental สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปยังพันธมิตรของเรา เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บที่เข้าชมการใช้เคอร์เซอร์บนเว็บไซต์ฟังก์ชันเพจที่ใช้และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของ Continental ที่อยู่ IPของท่าน จะถูกส่งโดยไม่ระบุตัวตน และใช้เฉพาะเพื่อกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในระดับเมืองเท่านั้น

 บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด ใช้ข้อมูลนี้ในการวัดกิจกรรมของเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลสถิติและปรับปรุงบริการและข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลจะใช้เพื่อดำเนินการ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมหรือตามข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศนั้นๆ

Continental ได้บังคับใช้กฎการคุ้มครองข้อมูลระดับโลก (Binding Corporate Rules) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (เยอรมันนี) จำกัด  จัดเก็บข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ บริษัท อีเมล ที่อยู่และโทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับท่านเท่านั้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บและ / หรือใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล การสอบถาม / แก้ไขปัญหา / การเข้าร่วมในการแข่งขัน ข้อมูลของท่านจะถูกนำออกเมื่อประมวลผลการสอบถาม / แก้ไขปัญหาของท่านได้ โดยที่ไม่ขัดกับหน้าที่ ตามกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลนั้นๆไว้

3. สิทธิของผู้มีข้อมูล

3.1 โปรดทราบว่าภายใต้ระเบียบ EU General Protection

ข้อมูล (EU GDPR) ท่านมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในการเชื่อมต่อกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

ข้อมูลข่าวสารภายใต้ข้อ 13 และข้อ 14 EU GDPR

สิทธิในการเข้าถึงภายใต้ข้อ 15 EU GDPR

สิทธิที่จะแก้ไขภายใต้ข้อ 16 EU GDPR

สิทธิ์ในการลบล้างตามข้อ 17 EU GDPR

สิทธิในการ จำกัด การดำเนินการภายใต้ข้อ 18 EU GDPR

สิทธิในการพกพาข้อมูลภายใต้ 20 GDPR ของสหภาพยุโรป


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดติดต่อผู้ดูแลข้อมูลของเราทางอีเมลที่: dataprotection@conti.de

 

3.2 ตามข้อ 21 EU GDPR ท่านมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมให้มีการรวบรวมประมวลผล / จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา

โดยท่านต้องเซ็นยินยอมโดยการเขียนจดหมายถึง Continental Reifen Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30175 Hanover, Germany  หรือโดยการส่งอีเมลไปที่ mail_service@conti.de

 

3.3 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันข้อมูลของเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือข้อร้องเรียน ที่อีเมล: dataprotection@conti.de นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมได้

4. การป้องกันข้อมูลที่เก็บไว้


บริษัท และ Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation และ mmpro film- und medienproduktion GmbH ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการจัดการ หรือป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการด้านความปลอดภัยนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีล่าสุด ข้อมูลอาจถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำว่าในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่นทางอีเมล) ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ ข้อมูลที่ที่เป็นความลับควรถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) หากท่านเข้าถึงหน้าเว็บและไฟล์จากนั้น จะขอให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโปรดทราบว่า การส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจไม่ปลอดภัย และมีความเสี่ยงที่อาจมีการเข้าถึงและจัดการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

5. คุกกี้


เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ คุกกี้ดังกล่าวใช้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้อื่น ๆ (เช่นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์) จะถูกสร้างตามความยินยอมของท่านเท่านั้น (ดูนโยบายคุกกี้) นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเว็บไซต์นี้ได้หากทำเช่นนั้น

6. Oracle Infinity

เว็บไซต์นี้ใช้ Oracle Infinity ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บจาก Oracle Infinity Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า “Oracle Infinity”) Oracle Infinity ใช้คุกกี้บนไซต์ของเราที่สร้างขึ้นตามความยินยอมของคุณเท่านั้น

ข้อมูลเดียวที่ถูกจัดเก็บไว้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลาของการเข้าชม,  หน้าที่เข้าชม, การใช้เคอร์เซอร์บนเว็บไซต์, ฟังก์ชันของหน้าที่ใช้ และเว็บไซต์ที่คุณใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของ Continental โดยที่อยู่ IP ของคุณจะถูกส่งโดยไม่ระบุตัวตนและใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในระดับเมืองเท่านั้น จึงไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละคนได้ตลอดเวลา

7. Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บจาก Google Inc. ("Google") Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อช่วยให้เว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้จะถูกส่งไปและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา

ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานการระบุชื่อที่อยู่ IP Google จะตัดทอน / ยกเลิกการระบุชื่อ octet สุดท้ายของที่อยู่ IP สำหรับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปรวมถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป ในกรณีที่ไม่ซ้ำกันที่อยู่ IP แบบเต็มจะถูกส่งและย่อโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์นี้ใช้การระบุชื่อ IP ที่ใช้งานอยู่ ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์

Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของท่านกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ Google เก็บไว้ คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราใช้เฉพาะข้อมูลที่ท่านยินยอมเท่านั้น นอกจากนี้ท่านสามารถป้องกันคุกกี้ได้อย่างถาวรโดยการเปลี่ยนแปลงที่ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน  อย่างไรก็ตามหากท่านทำเช่นนั้นท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ท่านสามารถป้องกันการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของ Google (คุกกี้และที่อยู่ IP) โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินเบราว์เซอร์ที่: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บตามความยินยอมของท่านเท่านั้น

เว็บไซต์นี้ใช้ท่านลักษณะ Google Analytics ต่อไปนี้โดยพิจารณาจากโฆษณาแบบดิสเพลย์:

  • การรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจของ Google Analytics
  • การรายงานการแสดงผลบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google
  • รีมาร์เก็ตติ้ง

เราใช้การรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจของ Google Analytics

เราใช้ข้อมูลจากการโฆษณาตามความสนใจของ Google หรือข้อมูลผู้ชมของบุคคลที่สาม (เช่นอายุเพศและความสนใจ) ร่วมกับ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและการตลาด

​เราใช้การปรับปรุงการตลาดกับ Google Analytics บนเว็บไซต์นี้เพื่อโฆษณาออนไลน์

 

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง Google แสดงโฆษณาของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต


เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง Google ใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (เช่นคุกกี้ Google Analytics) และคุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่นคุกกี้ DoubleClick) ร่วมกันเพื่อแจ้งให้ทราบเพิ่มประสิทธิภาพ และแสดงโฆษณาตามการเยี่ยมชมที่ผ่านมาของท่านไปยังเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์

 

ท่านสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics สำหรับการโฆษณาแบบดิสเพลย์ และกำหนดค่าโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google Analytics โดยใช้การตั้งค่าโฆษณาบน https://www.google.com/settings/ads

 

8.  Qualtrics

เว็บไซต์นี้ใช้ Qualtrics: ปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านแบบสำรวจเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา Qualtrics จะไม่รวบรวมข้อมูลใดๆ บนหน้าเว็บที่ไม่ได้ติดตั้งและไม่ติดตามหรือรวบรวมข้อมูลภายนอกเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โดย Qualtrics จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลเมื่อคุณกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเท่านั้น หากคุณต้องการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, แก้ไขข้อมูล หรือลบทิ้ง โปรดติดต่อเรา  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Qualtrics ที่ https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ & นโยบายความปลอดภัยของ Qualtrics ที่ https://www.qualtrics.com/security-statement/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Qualtrics และ GDPR เยี่ยมชม https://www.qualtrics.com/gdpr/

9. การแบ่งปันในเครือข่ายทางสังคม:

หากท่านใช้ฟังก์ชัน "แบ่งปัน" ในเว็บไซต์ของเรา จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หากท่านใช้โปรไฟล์ของท่านเองเพื่อแชร์เนื้อหา เว็บไซต์ของเรา เราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและขอบเขตของข้อมูลที่เก็บรวบรวม โดยเครือข่ายเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้ ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคล ของเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้องจะถูกบังคับใช้ใช้ในส่วนนี้

10.  iFraming:

เราโพสต์วิดีโอผ่าน iFraming บนเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาภายนอกจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สามารถฝังและแสดงในพื้นที่ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเราผ่านทาง iFraming

วิดีโอจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามต่อไปนี้ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของเรา:

YouTube:

เว็บไซต์ที่ฝังวิดีโอผ่าน iFraming ดำเนินการโดย YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA

เมื่อคลิกที่วิดีโอวิดีโอจะถูกทำเครื่องหมายด้วยโลโก้ YouTube ท่านสามารถดูประกาศการคุ้มครองข้อมูลของ YouTube [ที่นี่]

หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราด้วยวิดีโอแบบฝังตัว Internet Explorer จะไม่สร้างลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เมื่อคลิกที่วิดีโอที่ฝังไว้ท่านยินยอมให้สื่อสารกับเว็บไซต์ดังกล่าว และการวางคุกกี้โดยเว็บไซต์นี้ การคลิกที่วิดีโอที่ฝังตัวข้อมูลที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จะถูกส่งต่อให้กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติและคุกกี้จะถูกใส่โดยเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

หากท่านลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่ส่งจะเชื่อมโยง

กับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากท่านต้องการป้องกันไม่ให้เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลกับบัญชีผู้ใช้ ของท่านด้วยวิธีนี้โปรดออกจากระบบเครือข่ายก่อนคลิกที่วิดีโอนั้น

แม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือท่านยังไม่ได้ล็อกอินข้อมูล ของท่านอาจถูกจัดเก็บโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าวหลังจากที่ท่านคลิกที่วิดีโอนั้น เราไม่สามารถควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สามและครอบคลุมขอบเขตและเนื้อหาของข้อมูล ที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ดังกล่าวหรือข้อมูลที่ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว