Technical Details

Asymmetrical tread pattern.

On the new ContiWinterContactTM TS 810, enhanced edge characteristics on the middle and inside of the tire significantly improve the grip on snow. 

In addition, the sipes of the asymmetrical tread pattern, which is an entirely new development, are 20% thicker on the inside of the tire.These sipes can take on much more snow and increase the traction due to greater snow-snow friction.

New kind of sipe spacer.

Innovative sipe spacers prevent the sipes from closing when in contact with the surface, making it possible to increase the amount of snow taken on by the sipes by roughly 20%, thus significantly improving traction and cornering stability on snow

Innovative compound technology.

With a new type of wet polymer, the new ContiWinterContactTM TS 810 performs better in the wet without compromising its performance in snow. Ultra-active carbon black in the tire compound noticeably enhances the driving stability. Tire life and long-term flexibility of the tread could be increased by reactive plasticizers in the tyre compound.

Tread for Optimum Wet-Road Handling.

The customized tread concept ensures the good wet-grip performance of the new ContiWinterContactTM tyres. To reduce the risk of aquaplaning, the number of circumferential grooves that absorb water during rainy weather has been adapted to the tire width. The ContiWinterContact TS 810 has three grooves, or on widths of 225 mm and larger, four grooves.

Winter Tread Wear Indicator (TWI).

Throughout the tread on the tire there are several tread wear indicators that show the remaining tread depth.

Technologies

ContiSeal™ është një teknologji e zhvilluar nga prodhuesi Continental për vetëngjitjen e faqes shkelëse të një gome të dëmtuar. Nëse një objekt i huaj, për shembull një gozhdë, shpon gomën, drejtuesi nuk ka përse të ndalojë menjëherë në rrugë dhe të ndërrojë gomën pasi vrima mbetet e mbyllur edhe kur objekti i huaj zhvendoset ose bie.

ContiSeal™ është një shtresë izoluese ngjitëse dhe viskoze. Vendoset në pjesën e brendshme të faqes shkelëse të gomës. ContiSeal™ ngjit 80% të të gjitha shpimeve të gomës duke zvogëluar kështu rrezikun e rënies së gomës. Gomat ContiSeal™ janë të shënuara me një simbol të dukshëm në pjesën anësore dhe janë të përshtatshme për të gjitha disqet që gjenden zakonisht në shitje.

ContiSeal

Sistemi SSR është një teknologji gomash rezistente ndaj shpimit, e zhvilluar posaçërisht nga Continental për goma me profil të ulët, gjë që i bën ato të përshtatshme për të gjitha disqet standarde. Sistemi SSR bazohet në një pjesë anësore të përforcuar vetëmbështetëse. Në rast shpimi të gomës, ky sistem parandalon që pjesa anësore të shtypet midis diskut dhe rrugës, ose që goma të dalë nga disku. Pra, goma rezervë nuk është më e nevojshme, duke rezultuar në peshë më të ulët të automjetit dhe rrjedhimisht efikasitet më të mirë të karburantit. Për më tepër, lirohen deri në 80 litra hapësirë shtesë në bagazh. Rekomandohet montimi i sistemit në të katër rrotat, nëse nuk është tashmë i detyrueshëm me ligj, ndërkohë që riparimi i gomave është i ndaluar.

SSR


Keni pyetje të tjera?

Thjesht na pyesni.

Jemi të lumtur t'u përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja dhe t'ju mbështesim me ekspertizën tonë rreth gomave.
Po kërkoni një shitës makinash?