You are currently at our Denmark website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations
German Engineering spread into the world
Continental Car tires

Dækmontering sikkerheds instruktion

Continental personbil- og lette varebil dæk

Denne dækmontering sikkerheds instruktion gælder for alle brands under Continental AG og er ikke beregnet som ordentlig uddannelse eller serviceprocedurer til dækmontering. Lad dine kvalificerede service partnere klare opgaven.

SIKKERHEDSADVARSEL!

Montering af dæk og fælge kan være farligt.

Dækmontering bør kun udføres af professionelle.

Du bør aldrig forsøge dig med et dækskifte uden træning/kursus og det rigtige værktøj.

Udførelse af dækskifte med forkert eller ødelagt værktøj og uden at bruge de korrekte procedurer, kan medføre eksplosion af dækket, hvilket kan forårsage alvorlige personskader eller i værste tilfælde dødsfald.

Læs og forstå altid dækfabrikantens advarsler i manualen, website eller på sidevæggen af dækket.

Du bør aldrig pumpe et dæk op som ikke er påsat korrekt. Du bør aldrig stå, læne eller række over dækmonteringsmaskinen under pumpning af dækket. Hold sikkerhedsafstand til dæk når det pumpes op.

Sørg altid for at påføre passende sikkerhedsudstyr, såsom sikkerhedsbriller, høreværn og sikkerhedssko.

For din og andres personlige sikkerhed:

Generelt:

 • Dæk skal altid matche de bredde- og diametermål som fælgen er produceret til, og skal være godkendt til bilen hvorpå dæk og fælg skal påmonteres. 17 tommer dæk må kun monteres på 17 tommer fælge, ikke 17,5 tommer fælge. Hvis et dæk er monteret på en forkert størrelse fælg, må der ikke prøves at genmontere dette dæk på en ny fælg – dækket må ikke genbruges! Dækket kan være blevet skadet på steder der ikke normalt er synlige ved fx overstræk af gummiet.
 • Kun fælge i den korrekte størrelse, i god stand, rene og uden rust bør benyttes. De må ikke være ødelagte eller være skæve.
 • Dæk må ikke have indre eller ydre skader.
 • Hvis du benytter dæk med slanger, bør du altid montere dækket med nye slanger. Gamle slanger strækkes over tid, og der er større risiko for at den gamle slange folder eller bliver ødelægges ved genbrug.
 • Tubeless dæk må kun monteres på tubeless fælge. (tubeless = slangeløs)
 • Af sikkerhedsmæssige årsager skal tubeless dæk altid monteres med nye ventiler. Respekter altid det anførte maksimale antal tryk (bar/psi) dækket og ventilen kan håndtere. Normalen er 4,5 bar (450 kpa) / 65 psi til snap-in ventiler. Det er et krav at dæktryk som overstiger disse værdier skal have metal ventiler eller snap in ventiler designet til højt tryk.
 • Hvis der anvendes et dækmonitoreringssystem (TPMS) bør du følge de anviste anbefalinger fra fabrikanten.
 • Afmontering af dæk:
 • Før et dæk afmonteres fra fælgen skal ventilkeglen skrues ud og fjernes for at sikre at al tryk forlader dækket.
 • Montering af dæk:
 • Ved montering af dækket skal du altid sikre dig at du benytter den rette smøring til dækkets kanttråd og fælg. Silikone, petroleum og solvent-baseret smørelse må ikke bruges til dette.
 • Mens dækket pumpes op skal fælgen altid være skruet fast og sikret til monteringsmaskinen. Hvis dækket monteres på en maskine der ikke kan fastlåse fælgen bør pumpningen foretages med stor sikkerhedsafstand eller i et sikkerhedsbur.
 • Brug aldrig brandbare væsker til montering af dækket. Benyt aldrig brandbare væsker som smørelse af dæk/fælg ved montering, for derefter at sætte ild til dækket for at få dækket til at sætte sig. Denne metode er ekstrem farlig og kan påføre dækket stor skade som kan resultere i fejl eller ødelæggelse af dækket.
 • Ved montering af slangeløse bildæk, skal man sikre sig at dækkets kanttråd kommer let og glat fra ”brønden” i fælgen og henover forhøjningerne i fælgens ydersider. For at undgå at kanttråden tager skade (revner/knækker), må lufttrykket ikke overstige 330 kpa (3,3 bar / 48 psi) når dækket ”popper” på plads. Hvis dækket ikke popper på plads ved dette lufttryk, tages trykket af og årsagen identificeres og elimineres. Derefter kan procedure gentages.
 • Kun når dækkets kanttråd er påført korrekt på fælgen, må dæktrykket øges. Dog må denne procedure ikke udføres med mere end 4 bar (400 kpa) / 58 psi.
 • Der kan forekomme forskellige regler for maksimalt monteringstryk i verden. Hvis du er i tvivl om reglerne kan nedenstående tabel benyttes (Juli 2018, bemærk at tabellen kan være forældet)

Land

Maksimalt monteringstryk

Standard

Tyskland (DK)

”pop” tryk: 3,3 bar (330 kpa) / 48 psi

WDK

USA/CAN

2,75 bar (275 kpa) / 40 psi

RMA/USTMA

Brazil

2,75 bar (275 kpa) / 40 psi

ALAPA

Japan

3,0 bar (300 kpa) / 44 psi

JATMA

 • Så snart dækket er monteret kan du korrigere trykket specificeret af fabrikanten.
 • Run Flat tires (SSR):
 • Grundet den speciale teknologi i et SSR dæk, bør disse dæk kun af- og påmonteres af specielt uddannet personale som er trænet i håndtering af disse specielle dæk. Detaljerede monteringsvideoer for SSR dæk kan ses her www.conti-ssr.com
 •  
 • Kontakt
  Technical Customer Service Tires

Discover the range

Continental tires