You are currently at our Macedonia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locationsТехнички детали

Високо ниво на ефикасност благодарејќи на поголема километража.

Низ својата смеса, како и низ контурата, пневматикот генерира еднакво и рамномерно абење. Резултат е поголема ефикасност преку поголема измината километража на пневматикот.

Долг сервисен век.

Со спречувањето во жлебовите да се заглавуваат камења пневматикот станува потраен низ поголема отпорност на оштетувања.

Големи резерви на безбедност при големи оптоварувања.

Пневматикот дава способност за носење на особено големи товари со високо ниво на стабилност во возењето.Технологија

ContiSeal™ е технологија развиена во Continental дизајнирана за лепење на оштетениот слој за газење на пневматикот. Во случај на навлегување на туѓо тело, како што е, на пример, клинец, нема потреба за моментална замена на пневматикот покрај патот и дупките остануваат херметички затворени, дури и кога ќе бидат исфрлени предметите што навлегле.

ContiSeal™ е леплив вискозен слој за лепење. Тој е нанесен на внатрешната страна на пневматикот во областа на слојот за газење. ContiSeal™ лепи 80% од сите дупки на пневматикот и со тоа го намалува ризикот од издишување. Пневматиците ContiSeal™ се јасно означени со ознака на бочната страна и тие се компатибилни со вообичаено достапните бандажи.

Преземање

ContiVan Contact 100

ContiVan Contact 100

pdf 2 MB


Сé уште имате прашања?

Само прашајте.

Со задоволство ќе одговориме на сите ваши прашања и ќе ви овозможиме поддршка со нашата експертиза за пневматици.
Дали барате дилер?