#Däckkunskap

Godkännanden av däck

Vad innebär godkännanden av däck?

En fråga som ställs ganska ofta av människor som köper nya däck är: har man rätt att använda vilka däck som helst så länge de har samma diameter som fälgarna? Svaret är nej, processen är lite mer komplicerad än så. Det första du måste ta reda på är huruvida däcket har godkänts.

Detta beror på att alla däck inte är tillåtna för användning med alla bilar. För att se till att fordonets säkerhet och prestanda upprätthålls – och för att du inte ska råka ut för onödiga kostnader med tiden – är ett godkännande av däcket ett nödvändigt steg inom inköpsprocessen.

Ett däckgodkännande är ett dokument som tydligt anger huruvida en ny uppsättning däck är tillåten för användning med din bil. Ett däckgodkännande kallas även för ett godkännandebevis.

Så erhåller du ett däckgodkännande

Var finns information om godkännandet av de nuvarande däcken? Denna information finns redan i fordonets registreringsdokument. De koder som anges i dokumentet beskriver rätt storlek och vilka fälgar som ska användas på fordonet.

Om måtten på de potentiella nya däcken, till exempel storleken och fälgarna, inte omnämns i fordonets dokumentation, får du inte sätta dit dem förrän ett godkännandebevis har utfärdats. Godkännandebeviset kan komma från fordonstillverkaren, däcktillverkaren eller ett godkänt testcenter.

För att göra installationen så smidig som möjligt rekommenderas det att du kontaktar din lokala däckåterförsäljare med följande information från fordonsdokumentationen:

  • Fordonstillverkare och modell
  • Fordonsklass
  • Ursprunglig registrering
  • Kraftförsörjning i kW
  • Toppfart
  • Främre och bakre axeltryck

Återigen, se till att de nya däcken är kompatibla med fordonet och har godkänts för användning inom parametrarna ovan. Både av säkerhetsskäl och för din nöjdhet ska bilen utrustas med godkända däck.

Relaterat innehåll
Hitta återförsäljare