You are currently at our Slovakia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Automobilové pneumatiky Continental

Bezpečnostné pokyny pre montáž pneumatík

German Engineering spread into the world

Pneumatiky pre osobné a ľahké nákladné vozidlá.

Tieto bezpečnostné pokyny na montáž pneumatík sa vzťahujú na všetky značky pneumatík Continental AG a nenahrádzajú správne školenia alebo servisné postupy pri montáži pneumatík. Montáž pneumatík zverte kvalifikovaným odborníkom v pneuservise.

Mechanic hands with wrench changes wheel on car with special equipment in car repair service shop, sunlight effect, toned

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE!

Montáž pneumatík na disky môže byť nebezpečná.

Montáž pneumatík by mal vykonávať len kvalifikovaný pneuservis.

Pneumatiky nikdy nemontujte bez náležitého školenia, náradia a vybavenia. Pokus o montáž pneumatík s použitím nesprávneho, poškodeného alebo nevhodného náradia alebo s použitím nesprávnych postupov môže viesť k výbuchu pneumatiky, čo môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

Vždy si prečítajte, pochopte a dodržiavajte upozornenia výrobcu uvedené v návode na obsluhu, na zariadení, na webovej stránke alebo vyrazené na bočnici pneumatiky.

Nikdy nenafukujte nezabezpečenú pneumatiku. Počas hustenia pneumatiky nikdy nestojte, nenakláňajte sa ani sa nenakláňajte nad montovanú pneumatiku. Od nahustenej pneumatiky udržiavajte čo najväčší odstup.

Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, ochrana sluchu a pracovná obuv.

Pre vašu osobnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných

Všeobecné aspekty:

 • Pneumatiky musia mať šírku a priemer zodpovedajúce ráfikom a zvolená kombinácia ráfikov a pneumatík musí byť schválená pre daný model vozidla. Napríklad 17-palcové pneumatiky možno namontovať len na 17-palcové disky, nie na 17,5-palcové disky. Ak omylom nasadíte pneumatiku na iný rozmer ráfika, zlikvidujte ju. Takúto pneumatiku sa nepokúšajte opätovne namontovať na správny rozmer ráfika. Dôvodom je, že nadmerné roztiahnutie pneumatiky môže spôsobiť vnútorné poškodenie pneumatiky (ktoré nie je zvonku viditeľné) a pneumatika by mohla pri opätovnej montáži alebo v prevádzke zlyhať.
 • Mali by sa používať len čisté, nekorodované ráfiky správnej veľkosti. Ráfiky nesmú byť poškodené, zdeformované alebo značne opotrebované.
 • Pneumatiky nesmú byť poškodené a na vnútornej strane pneumatík nesmú byť žiadne cudzie predmety ani materiál.
 • Pri montáži nových pneumatík s dušou vždy použite novú dušu. Keďže sa trubice počas prevádzky rozťahujú, hrozí, že sa staré trubice pokrčia - to môže viesť k náhlemu prepichnutiu trubice.
 • Bezdušové pneumatiky sa môžu montovať len na ráfiky určené pre bezdušové pneumatiky - t. j. vybavené bezpečnostnými okami ráfika alebo pätkami.
 • Bezdušové pneumatiky by mali byť z bezpečnostných dôvodov vždy vybavené novými ventilmi. Dodržiavajte maximálny povolený tlak pre ventily uvedený v špecifikáciách výrobcu - zvyčajne 450 kPa (4,5 bar) / 65 psi pre zapustené gumové ventily. Pri tlakovaní na vyššie tlaky sa musia použiť kovové ventily alebo zapustené ventily určené na vysoké tlaky.
 • Ak je vozidlo vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS), výrobca vozidla určí, či je pri výmene pneumatík potrebné vykonať servis alebo výmenu snímača.

Demontáž pneumatiky:

 • Pred demontážou pneumatiky z ráfika je potrebné odskrutkovať a odstrániť vložku ventilu, aby sa úplne uvoľnil zvyškový tlak.

Montáž pneumatiky:

 • Pred montážou vždy natrite pätku pneumatiky a ráfik vhodnou pastou na montáž pneumatík. Na tento účel nepoužívajte silikónové, petrolejové ani rozpúšťadlové mazivá.
 • Pri hustení pneumatiky musí ráfik zostať pevne usadený v montážnom stroji.
 • Ak je pneumatika namontovaná na stroji bez uzamykacieho mechanizmu, ktorý drží ráfik, hustenie by sa malo vykonávať v bezpečnostnej klietke alebo inom zadržiavacom zariadení.
 • Medzi pneumatiku a ráfik nikdy nevkladajte horľavé látky. V žiadnom prípade nevkladajte horľavé látky medzi pneumatiku a ráfik ani sa ich nepokúšajte zapáliť, aby ste usadili pätku pneumatiky. Tento postup je mimoriadne nebezpečný a môže spôsobiť aj neúmyselné poškodenie pneumatiky alebo ráfika, ktoré môže mať za následok zlyhanie pneumatiky počas prevádzky.
 • Pri montáži bezdušových pneumatík je potrebné dbať na to, aby pätka pneumatiky zo zapustenej základne najprv prešla cez bezpečnostné oko (hrb) v oblasti ramena ráfika. Aby sa zabránilo prasknutiu pätky, tlak potrebný na "prasknutie" pneumatiky by nemal prekročiť 330 kPa (3,3 bar)/48 psi. Ak pneumatika nezapadne na miesto ani pri tomto tlaku, je potrebné pneumatiku vypustiť, zistiť príčinu a odstrániť ju. Potom môžete postup zopakovať.
 • Až po správnom usadení pätky pneumatiky na ramene ráfika je možné zvýšiť tlak, aby sa zlepšilo usadenie a optimalizovalo priľnutie k ramenu ráfika. Tento "tlak v sedle" by však nikdy nemal presiahnuť 400 kPa (4,0 bar) / 58 psi.
 • V niektorých krajinách boli príslušnými miestnymi normalizačnými organizáciami stanovené iné hodnoty rastúceho tlaku. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady niektorých krajín s vlastnými miestnymi normami (k júlu 2018, za úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov nenesieme zodpovednosť).
 • Po správnej montáži pneumatiky nastavte tlak na prevádzkovú hodnotu stanovenú výrobcom vozidla.

Pneumatiky RunFlat (SSR):

 • Vzhľadom na použitie špeciálnych technológií môžu pneumatiky SSR Runflat montovať a demontovať len špeciálne vyškolené pneuservisy, ktoré získali certifikát od spoločnosti Continental. Podrobné pokyny na montáž a videá o pneumatikách SSR Runflat nájdete na webovej stránke s neplatným odkazom: http://www.conti-ssr.com/www.conti-ssr.com.

Kontakt:

Technický servis pneumatík

E-mail: technical.bulletin.tires@conti.de