You are currently at our Slovakia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Výrobný závod Púchov

O spoločnosti

Po svojom dlhoročnom úspešnom pôsobení sa spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. a Continental Matador Rubber, s.r.o. (premenovaná od 1. septembra 2023 na Continental Tires Slovakia, s.r.o.) s účinnosťou od 1. januára 2024 zlúčili do jednej spoločnosti Continental Tires Slovakia, s.r.o.. Dôvodmi pre tento významný historický krok je posilnenie vzájomnej spolupráce, zjednodušenie procesov a zvýšenie efektivity fungovania spoločnosti Continental v Púchove.

Spoločnosť Continental Tires Slovakia, s.r.o je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti gumárenského priemyslu, pričom dôležitým míľnikom je práve rok 1950, kedy bola v Púchove oficiálne spustená výroba pneumatík. Spoločnosť Continental Tires Slovakia, s.r.o. tvorí závod Osobné a ľahké nákladné pneumatiky a závod Nákladné pneumatiky a zamestnáva viac ako 5 000 zamestnancov. Súčasťou spoločnosti je divízia Technologické centrum zaoberajúca sa výskumom a vývojom pneumatík celosvetovo a tiež konsolidovaná jednotka divízie ContiTech, ktorá je k dispozícii zákazníkom ťažobného priemyslu teritórií EMEA.

Závod Osobné a ľahké nákladné pneumatiky patrí medzi top 5 najväčších európskych výrobcov pneumatík pre osobné, ľahké nákladné a SUV vozidlá v rozmedzí od 14 do 21 palcov. Predajná činnosť sa delí na trhy náhradnej spotreby a trhy prvej výbavy. V roku 2023 spoločnosť vyrobila 14,2 milióna pneumatík z kategórie osobných, ľahkých nákladných a SUV pneumatík a vyrába pneumatiky značiek: Continental, Matador, Uniroyal, Barum, Semperit, Mabor, Viking, General Tire, Gislaved, Sportiva. Púchovský závod je tiež významný výrobou SSR pneumatík s technológiou zosilnenej bočnice, ktorá umožňuje pokračovať v jazde aj v prípade defektu, bez nutnosti rezervného kolesa. Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý je pravidelne preverovaný kontrolnými a recertifikačnými auditmi a v súčasnosti vlastní spoločnosť v oblasti vývoja a výroby pneumatík certifikáty: Certifikát na systém manažérstva kvality vývoja a výroby pneumatík v zmysle normy IATF 16 949:2016 vydaný certifikačnou spoločnosťou TÜV Nord.

Závod Nákladné pneumatiky v Púchove je najväčším závodom na výrobu nákladných a autobusových pneumatík v Európe. V roku 2023 závod vyrobil 2,55 miliónov nákladných pneumatík v palcových radách 19,5 a 22,5 a vyrába pneumatiky značiek: Continental, Matador, Uniroyal, Barum, Semperit, General Tire a ďalšie značky portfólia Continental. Púchovský závod je jediným závodom koncernu Continental, ktorý vyrába pneumatiky s technológiami „nulový nárazník“, „wide – base“, a „Triple A“. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy IATF 16 949:2016. Certifikát s oblasťou platnosti "Vývoj a výroba pneumatík pre nákladné automobily" v zmysle tejto normy vydala certifikačná spoločnosť TÜV Nord na základe úspešného špeciálneho auditu uskutočneného z dôvodu zlučovania spoločností v januári 2024.

Technologické centrum Púchov je druhým najväčším technologickým centrom v rámci Výskumu a vývoja R&D, divízie Pneumatiky spoločnosti Continental. Predmetom činnosti je vývoj pneumatík prvej výbavy a náhradnej spotreby, vývoj protektorovaných pneumatík, návrh vulkanizačných foriem, membrán, technický benchmarking, vývoj komponentov a platforiem, zavádzanie surovín, virtuálny vývoj osobných a nákladných pneumatík, simulácie výroby pneumatík, vývoj simulačných a skúšobných metód, laboratórne skúšanie trvanlivosti a analýza pneumatík, merania vo fyzikálno-mechanickom a chemickom laboratóriu, kalibrácia meradiel, skúšobných a výrobných zariadení. 

 

Produkty a riešenia

Závod Osobné a ľahké nákladné pneumatiky patrí medzi top 5 najväčších európskych výrobcov pneumatík pre osobné, ľahké nákladné a SUV vozidlá v rozmedzí od 13 do 20 palcov. Predajná činnosť sa delí na trhy náhradnej spotreby a trhy prvej výbavy. V roku 2023 spoločnosť vyrobila 14,2 milióna pneumatík z kategórie osobných, ľahkých nákladných a SUV pneumatík a vyrába pneumatiky značiek: Continental, Matador, Uniroyal, Barum, Semperit, Mabor, Viking, General Tire, Gislaved, Sportiva. Púchovský závod je tiež významný výrobou SSR pneumatík s technológiou zosilnenej bočnice, ktorá umožňuje pokračovať v jazde aj v prípade defektu, bez nutnosti rezervného kolesa. Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý je pravidelne preverovaný kontrolnými a recertifikačnými auditmi a v súčasnosti vlastní spoločnosť v oblasti vývoja a výroby pneumatík certifikáty: Certifikát na systém manažérstva kvality vývoja a výroby pneumatík v zmysle normy IATF 16 949:2016 vydaný certifikačnou spoločnosťou TÜV Nord.

Závod Nákladné pneumatiky v Púchove je najväčším závodom na výrobu nákladných a autobusových pneumatík v Európe. V roku 2023 spoločnosť vyrobila 2,55 miliónov nákladných pneumatík v palcových radách 19,5 a 22,5 a vyrába pneumatiky značiek: Continental, Matador, Uniroyal, Barum, Semperit, General Tire a ďalšie značky portfólia Continental. Púchovský závod je jediným závodom koncernu Continental, ktorý vyrába pneumatiky s technológiami „nulový nárazník“, „wide – base“, a „Triple A“. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy IATF 16 949:2016. Certifikát s oblasťou platnosti "Vývoj a výroba pneumatík pre nákladné automobily" v zmysle tejto normy vydala certifikačná spoločnosť TÜV Nord na základe úspešného špeciálneho auditu uskutočneného z dôvodu zlučovania spoločností v januári 2024.

Technologické centrum Púchov je druhým najväčším technologickým centrom v rámci Výskumu a vývoja R&D, divízie Pneumatiky spoločnosti Continental. Predmetom činnosti je vývoj pneumatík prvej výbavy a náhradnej spotreby, vývoj protektorovaných pneumatík, návrh vulkanizačných foriem, membrán, technický benchmarking, vývoj komponentov a platforiem, zavádzanie surovín, virtuálny vývoj osobných a nákladných pneumatík, simulácie výroby pneumatík, vývoj simulačných a skúšobných metód, laboratórne skúšanie trvanlivosti a analýza pneumatík, merania vo fyzikálno-mechanickom a chemickom laboratóriu, kalibrácia meradiel, skúšobných a výrobných zariadení. 

Continental Tires Slovakia, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov

Informácie: + 421 42 461 2991

Kontakt pre tlač: Ing. Katarína Pavlisová, komunikačný špecialista

Tel.: +421 42 461 4153, katarina.2.pavlisova@conti.sk

ZELENÁ LINKA +421 42 461 2975

Kontakt pre Vaše podnety, pripomienky, sťažnosti, ale aj otázky v oblasti životného prostredia

 

Banner: s finančnou podporou spoločnosti Continental

Oficiálny vizuál


Povinne zverejňované informácie / Mandatory information

DocuSign – služba pro elektronický podpis smluv

DocuSign – služba pro elektronický podpis smluv

pdf 672 KB

CMR_Zverejňovanie údajov_oprávnené merania_2021

CMR_Zverejňovanie údajov_oprávnené merania_2021

docx 67 KB

CMTT_Zverejňovanie údajov_oprávnené merania_2021

CMTT_Zverejňovanie údajov_oprávnené merania_2021

docx 55 KB

Výročná správa_2023 Continental Matador Rubber

Výročná správa_2023 Continental Matador Rubber

pdf 23 MB

Výročná správa_2023 Continental Matador Truck Tires

Výročná správa_2023 Continental Matador Truck Tires

pdf 4 MB

Politika ESH_2020

Politika ESH_2020

jpg 703 KB

Správa o funkčnosti systému cmtt 2019

Správa o funkčnosti systému cmtt 2019

pdf 975 KB

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa § 33a zák. č. 171992 Zb.

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa § 33a zák. č. 171992 Zb.

docx 58 KB

Informácia pre verejnosť_VODY

Informácia pre verejnosť_VODY

docx 29 KB

Linka na zhodnocovanie oceľokordu - Rozhodnutie

Linka na zhodnocovanie oceľokordu - Rozhodnutie

pdf 72 KB

Linka na zhodnocovanie olejov - Rozhodnutie 2

Linka na zhodnocovanie olejov - Rozhodnutie 2

pdf 127 KB

Linka na zhodnocovanie olejov-Rozhodnutie

Linka na zhodnocovanie olejov-Rozhodnutie

pdf 509 KB

Informácia o vplyve firmy na životné prostredie v roku 2021 – CMR

Informácia o vplyve firmy na životné prostredie v roku 2021 – CMR

pdf 598 KB

Informácia o vplyve firmy na životné prostredie v roku 2021 – CMTT

Informácia o vplyve firmy na životné prostredie v roku 2021 – CMTT

pdf 475 KB

Informácia pre verejnosť - ZPH CAS Slovakia Zvolen 2022

Informácia pre verejnosť - ZPH CAS Slovakia Zvolen 2022

pdf 871 KB

Informácie o ochrane osobných údajov webstránky

Informácie o ochrane osobných údajov webstránky

docx 77 KB

Informácie pre dodávateľov a návštevy / Information for suppliers and visitors

Príručka BOZP pre dodávateľov

Príručka BOZP pre dodávateľov

pdf 6 MB

Contractor Safety Handbook

Contractor Safety Handbook

pdf 6 MB

Všeobecné obchodné podmienky nákupu

Všeobecné obchodné podmienky nákupu

pdf 182 KB

General Conditions Purchasing

General Conditions Purchasing

pdf 128 KB

Pravidlá pre dodávateľov_S53

Pravidlá pre dodávateľov_S53

pdf 1 MB

Rules for contractors_S53

Rules for contractors_S53

pdf 1 MB

Smernica S35 Ochrana firmy (SK)

Smernica S35 Ochrana firmy (SK)

pdf 727 KB

Directive 35 Security rules (EN)

Directive 35 Security rules (EN)

pdf 567 KB

Dopravný prevádzkový poriadok_S08

Dopravný prevádzkový poriadok_S08

pdf 131 KB

Morálny kódex obchodného partnera

Morálny kódex obchodného partnera

pdf 1 MB

General safety and fire protection information for external organizations and its employees

General safety and fire protection information for external organizations and its employees

pdf 188 KB

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

docx 35 KB

Business Partner Code of Conduct 2021

Business Partner Code of Conduct 2021

pdf 94 KB

Zelená linka - plagát

Zelená linka - plagát

pdf 1 MB

Bezpečnostné pravidlá pre dodávateľov

Bezpečnostné pravidlá pre dodávateľov

docx 183 KB

Certifikáty a prehlásenia / Certificates and Statements

Responsible Care – zodpovedná starostlivosť (slov.)

Responsible Care – zodpovedná starostlivosť (slov.)

pdf 809 KB

Responsible Care – zodpovedná starostlivosť (ang.)

Responsible Care – zodpovedná starostlivosť (ang.)

pdf 786 KB

Politika_kvality_2018

Politika_kvality_2018

pdf 218 KB

Politika_Energy_Policy_SK_2014

Politika_Energy_Policy_SK_2014

pdf 1 MB

Politika ESH

Politika ESH

jpg 703 KB

ESH Policy

ESH Policy

pdf 1 MB

Certifikát_CMR IATF 16949_EN

Certifikát_CMR IATF 16949_EN

pdf 116 KB

Certifikát_CMR IATF 16949_SK

Certifikát_CMR IATF 16949_SK

pdf 119 KB

Certifikát_CMTT IATF 16949_EN

Certifikát_CMTT IATF 16949_EN

pdf 602 KB

Certifikát_CMTT IATF 16949_SK

Certifikát_CMTT IATF 16949_SK

pdf 602 KB

Certifikát_DP ISO 9001_EN

Certifikát_DP ISO 9001_EN

pdf 1 MB

Certifikát_DP ISO 9001_SK

Certifikát_DP ISO 9001_SK

pdf 592 KB

14001 CMR CMTT EN

14001 CMR CMTT EN

pdf 333 KB

14001 CMR CMTT SK

14001 CMR CMTT SK

pdf 333 KB

45001 CMR CMTT EN

45001 CMR CMTT EN

pdf 235 KB

45001 CMR CMTT EN

45001 CMR CMTT EN

pdf 235 KB