You are currently at our Slovakia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Pravidlá používania súborov cookie

Keď navštívite túto webovú stránku, do vášho zariadenia sa uložia malé kúsky informácií (cookies). Tieto súbory cookie používame na poskytovanie základných funkcií, prispôsobenie vašich skúseností, zlepšovanie našich webových stránok a v niektorých prípadoch ich používame na marketingové účely. Niektoré z týchto cookies sú nastavené externými poskytovateľmi.

Používanie niektorých súborov cookie je voliteľné a môžete si ho aktivovať alebo deaktivovať tu. Všetky dobrovoľné súbory cookie sú štandardne deaktivované. Vždy sa však aktivujú nevyhnutne potrebné cookies, pretože sú nevyhnutné pre bezproblémovú prevádzku stránky. V týchto prípadoch môžu byť súbory cookie nastavené aj bez vášho výslovného súhlasu, pretože z technických dôvodov vám inak službu webovej stránky nemožno sprístupniť.