# Starostlivosť o pneumatiky a ich údržba

Vyvažovanie pneumatík

Dosiahnutie dokonalého vyváženia pneumatík

Cieľom vyváženia pneumatiky je rovnomerné rozloženie hmotnosti po celom obvode pneumatiky. Kolesá, ktoré nie sú vyvážené, môžu počas jazdy spôsobovať nepríjemné vibrácie. Má to za následok aj predčasné opotrebovanie komponentov zavesenia a riadenia, rotujúcich častí a pneumatík.

Pri opätovnej montáži akejkoľvek pneumatiky na koleso spoločnosť Continental odporúča, aby bola pneumatika správne vyvážená, čo pomôže eliminovať vibrácie a zabrániť predčasnému opotrebovaniu spôsobenému nevyváženosťou rotujúcej zostavy kolesa a pneumatiky.

V rámci bežnej údržby vozidla by si mali vodiči nechať vyvážiť pneumatiky po každých 5 000 - 10 000 kilometroch alebo 1 - 2 rokoch (podľa toho, čo nastane skôr).

repairman balances the wheel and installs the tubeless tire of the car on the balancer in the workshop.

Kedy sa oplatí vyvažovať kolesá:

  • Pri kúpe nových pneumatík, diskov alebo kolies;
  • Pri otáčaní (rotácii) pneumatík;
  • Pri oprave pneumatík;
  • Pri náraze do veľkého výmoľa;
Kedy sa oplatí vyvažovať kolesá

Ďalšia vec, ktorú si treba zapamätať: vyváženie pneumatík je niečo úplne iné ako vyrovnanie kolies, hoci sa tieto dva pojmy niekedy zamieňajú. Vyrovnanie súpravy kolies znamená nastavenie ich uhlov tak, aby boli navzájom rovnobežné a kolmé na zem.

Rozpoznanie príznakov nerovnováhy

Nevyváženosť pneumatík môže časom vzniknúť, keď sa dezén pneumatiky pravidelným používaním opotrebuje a rozloženie hmotnosti sa zmení. Nadmerné namáhanie pneumatík jazdou po zlých cestách, prudkým brzdením a zatáčaním však môže situáciu ešte urýchliť.

Opotrebovanie dezénu pneumatiky

Ak je jedna alebo viac pneumatík vášho vozidla nevyvážených, existuje niekoľko bežných indikátorov:

  • Vozidlo pri vysokých rýchlostiach vibruje;
  • Dezén pneumatiky sa opotrebúva nerovnomerne;
  • Zvyšuje sa spotreba paliva;
  • Problémy s odpružením;

Ak spozorujete jeden alebo viacero z týchto príznakov - aj keď sú pneumatiky relatívne nové - je možné, že vaše vozidlo má nevyvážené pneumatiky.

Ako sa pneumatiky vyvažujú?

Vyvažovanie pneumatík v pneuservisoch sa vykonáva dvoma spôsobmi: statickým vyvažovaním a dynamickým vyvažovaním.

 

1. Statické vyvažovanie

Ak je nevyváženosť pneumatiky len mierna, vhodnou technikou je statické vyvažovanie, ktoré sa vykonáva pomerne ľahko; zostava kolesa a pneumatiky sa umiestni na vertikálne podperné zariadenie s vretenom alebo podobným zariadením na meranie vyváženosti v jednej osi.

Statické vyvažovanie

Ťažšia strana sa nakláňa nižšie k zemi ako ľahšia strana; keď to mechanik zistí, umiestni malé závažie s hmotnosťou zlomku unce o 180 stupňov cez rovinu pneumatiky na prírubu ráfika kolesa, kým sa neobnoví rovnováha.

2. Dynamické vyvažovanie

V zložitejších prípadoch nevyváženosti pneumatík sa používa dynamické vyvažovanie, technika, pri ktorej sa používajú rotujúce počítačové vyvažovacie prístroje, ktoré merajú pneumatiku vo všetkých troch osiach. Mechanik nasadí kompletne zmontované koleso a pneumatiku na stroj a otáča ho rýchlosťou od 16-25 km/h do 88-96 km/h. Pri otáčaní stroja snímače zachytia každú nedokonalosť v hmotnosti.

Po dokončení analýzy počítač určí, akú hmotnosť a kde má mechanik použiť na vyváženie pneumatiky. Na zabezpečenie najvyššej presnosti a vyváženosti sa na vnútornú a vonkajšiu stranu ráfika kolesa pridávajú malé závažia, ktoré sa buď pripínajú, alebo nalepujú.

Dokončenie analýzy dynamického vyvažovania

Vyhľadávač predajcov