# Jazdné situácie

Jazda v zákrutách

Bezpečná jazda na kľukatých cestách

V tejto časti nájdete tipy na bezpečnú jazdu na kľukatých cestách. Možno už tieto základné princípy poznáte, ale mnohí vodiči ich nepoznajú. Malý vysvetľujúci kurz by sa vám mohol hodiť!

Toto pravidlo platí pre všetkých účastníkov cestnej premávky rovnako, či už ste nováčik alebo skúsený vodič. Pri jazde v zákrutách sa musíte vyvarovať nadmernej rýchlosti. Toto pravidlo platí pre kľukatú cestu v horách, rovnako ako pre bežný kruhový objazd v meste.

Často uvidíte dopravné značky upozorňujúce na blížiacu sa zákrutu s odporúčanou rýchlosťou. Prečo je však kľukatá cesta taká potenciálne nebezpečná? Pretože pri prejazde zákrutou dochádza k dvom rôznym druhom pohybu vozidla.

Predovšetkým je to hybnosť vozidla, ktoré sa pohybuje vpred. Po druhé, je to zotrvačnosť karosérie vozidla pri prejazde zákrutou. Odstredivé sily sa budú snažiť tlačiť vozidlo smerom von a pneumatiky budú musieť pracovať intenzívnejšie, aby týmto silám odolali. Ak vodič prejde zákrutu príliš vysokou rýchlosťou, pneumatiky postupne stratia priľnavosť a začnú sa šmýkať.

Driving situations curvy rides

Tipy pre jazdu v zákrute

Okrem jazdy pomalým tempom je pre kľukaté cesty užitočná aj jedna metóda: snažte sa otáčať volantom čo najmenej bez toho, aby ste prekročili stredovú čiaru.

Upozornenie: neobchádzajte zákrutu z vnútornej strany a neprekračujte stredovú čiaru, aby ste neohrozili protiidúce vozidlá.

Na druhej strane odporúčame vodičom, aby rozumne využívali šírku svojho jazdného pruhu, aby mohli ľahšie prechádzať zákrutou a mali lepší výhľad. Základom je otáčať volantom čo najmenej.

Toto sú tri kroky, ktoré vám pomôžu bezpečne prejsť zákrutou

  1. Po vnútornej strane zákruty jazdite tak, aby ste neprekročili stredovú čiaru a neohrozili bezpečnosť protiidúcich vozidiel.
  2. Keď sa blížite k zákrute, primerane spomalte a prejdite na opačnú stranu svojho jazdného pruhu, než je smer zákruty. Ak sa napríklad cesta stáča doprava, presuňte sa do ľavej časti svojho jazdného pruhu.
  3. Keď sa blížite ku koncu zákruty, postupne sa vráťte do normálnej polohy v jazdnom pruhu a potom z nej zrýchlite v priamom smere.

Táto technika jazdy sleduje líniu čo najširšieho oblúka; znižuje ostrosť zákruty, a tým menej zaťažuje pneumatiky a znižuje riziko neovládateľného šmyku. Okrem toho má vodič lepší výhľad na cestu pred sebou a viac času reagovať na prípadné nebezpečenstvo.

Pri prejazde zákrutou si musíte dávať pozor na ostatných vodičov a premávku. Ak sú ostatné vozidlá počas prejazdu zákrutou príliš blízko stredu cesty, môže vám hroziť čelná zrážka.

Tipy na opätovné získanie kontroly nad vozidlom v šmyku

Ak sa vozidlo začne na kľukatej ceste šmýkať, vodič nesmie reagovať panicky, keď zistí, že brzdy, plynový pedál a volant nefungujú ako zvyčajne.

Namiesto toho by mal dať nohy preč z brzdy a plynu. Obe ruky by mali zostať voľne na volante, ale nemal by robiť žiadne prudké pohyby.

Najdôležitejšie je vyhnúť sa príliš prudkému zatáčaniu a brzdeniu. Po tom, ako vozidlo dostatočne spomalí, získajte späť bezpečnú kontrolu nad vozidlom; jemne zabrzdite a začnite opäť zatáčať.

Vyhľadávač predajcov