# Výmena a montáž pneumatík

Montáž pneumatík

Ako sa montuje pneumatika

Gratulujeme, máte novú sadu pneumatík. Montáž nových pneumatík na kolesá vášho vozidla je jednoduchý proces, ak ho správne a bezpečne vykoná kvalifikovaný odborník. V tejto časti vám vysvetlíme, čo tento proces zahŕňa vo vašom miestnom pneuservise alebo autoservise.

Kto môže montovať pneumatiky?

Z objektívneho hľadiska sa o to môžete pokúsiť sami. Okrem nových pneumatík budete potrebovať aj niektoré nástroje a vybavenie, napríklad: zdvihák na auto, montážnu páku, momentový kľúč a kompresor na hustenie pneumatík. Ale aj keď máte po ruke správne náradie a vybavenie, montáž nových pneumatík vám zaberie oveľa viac času ako profesionálovi. Už len demontáž jednej pneumatiky z kolesa môže byť náročná.

Riziká spojené s nesprávnou montážou

Nesprávne namontovaná pneumatika sa môže poškodiť a prasknúť. Energia uvoľnená pri prasknutí pneumatiky môže viesť k nehodám s poškodením vozidla a vážnym zraneniam osôb. Preto je nevyhnutné, aby pneumatiky montoval skúsený technik, ktorý dodržiava potrebné bezpečnostné opatrenia a používa len schválené montážne nástroje a mazivá.

Demontáž kolesa z vozidla

Krok 1: Vozidlo by malo byť bez cestujúcich, s vypnutým motorom a zatiahnutou ručnou brzdou. Montér pneumatík uvoľní matice na všetkých štyroch kolesách pomocou kľúča. Zatiaľ ich však neodstraňuje.

Krok 2: Vozidlo sa potom zdvihne na hydraulickom zdviháku tak, aby sa všetky štyri kolesá úplne odlepili od zeme.

Krok 3: Teraz montér úplne odstráni matice a demontuje každé koleso.

Montáž pneumatiky na koleso

Krok 1: Montér odskrutkuje a odstráni vložku ventilu zo starej pneumatiky, aby uvoľnil tlak vzduchu. Keď z pneumatiky unikne všetok vzduch, odstráni starú pneumatiku z ráfika kolesa pomocou špeciálneho nástroja nazývaného prezúvačka pneumatík. Vďaka nej môže zosunúť bočnicu a pätku pneumatiky mimo ráfik.

Krok 2: Priemer novej pneumatiky by mal zodpovedať priemeru ráfika a mala by byť schválená na použitie s vozidlom. Disky by mali mať správnu veľkosť, mali by byť v perfektnom stave a bez hrdze. Nesmú byť poškodené, deformované ani opotrebované.

Krok 3: Pri montáži dušových pneumatík monter zvolí použitie nových duší. Dôvodom je, že duše sa pri používaní roztiahnu a v starých dušiach sa môžu vytvoriť záhyby; recyklovaná duša by sa mohla náhle roztrhnúť.

Ak sa montujú bezdušové pneumatiky, mali by sa vždy namontovať nové ventily. Pri používaní gumových ventilov pre bezdušové pneumatiky - niekedy známych ako zacvakávacie ventily - by sa mali v prvom rade dodržiavať pokyny výrobcu vozidla. Pri niektorých špecifikáciách pneumatík sa vyžaduje aj podpera ventilu; ide o zarážku na ráfiku alebo samotnom viečku náboja, ktorá zabezpečuje, aby sa ventily pri vysokých rýchlostiach nevytláčali.

Krok 4: Prejdeme k pätkám pneumatiky a montážnik natrie pätky a ráfik montážnym mazivom podľa odporúčania výrobcu pneumatiky. Potom pneumatiku namontuje na koleso pomocou prezúvačky pneumatík.

Krok 5: Potom nasleduje nahustenie pneumatiky. Počas tejto fázy musí zostať koleso pevne pripevnené k montážnemu stroju. Hustenie nezabezpečenej pneumatiky je nebezpečné. Montér si je toho vedomý; aj preto si počas hustenia udržiava primeranú vzdialenosť od pneumatiky. Zvyčajne používa dostatočne dlhú zabezpečenú predlžovaciu hadicu s integrovaným manometrom a pri plnení pneumatiky vzduchom sa nad ňu nenakláňa.

Krok 6: Keď sú pätky pneumatiky správne usadené na ramene ráfika, montér zvýši tlak v pneumatike, aby sa dosiahlo pevné priľnutie k prírubám ráfika. Tento montážny tlak by nemal presiahnuť viac ako 150 % maximálneho tlaku odporúčaného výrobcom alebo viac ako 4,0 bar. Montér potom nastaví tlak na prevádzkový tlak stanovený výrobcom vozidla.

Kontrola smeru dezénu

Smerové pneumatiky sa musia otáčať v smere šípky na bočnici, keď sa koleso odvaľuje dopredu.

Jediná výnimka z tohto pravidla sa týka krátkodobého použitia náhradnej pneumatiky. Vodiči by sa však mali pri najbližšej príležitosti vrátiť do predpísanej namontovanej polohy.

V prípade asymetrických pneumatík musí byť montáž s bočnicou "outside" na vonkajšej strane vozidla, aby ich asymetrické dezény mohli dosiahnuť optimálny účinok.

Montáž kolesa na vozidlo

Krok 1: Ak stará pneumatika vykazuje známky nerovnomerného opotrebovania, montér skontroluje geometriu nápravy vozidla a v prípade potreby vykoná korekcie.

Krok 2: Ventily by mali byť vybavené krytkami ventilov - ideálne s tesniacim krúžkom - na ochranu citlivých vložiek ventilov a vnútra pneumatiky.

Krok 3: Pri montáži krytov a lemovacích krúžkov kolies sa montážny pracovník uistí, že existuje dostatočný odstup od bočnice pneumatiky. V žiadnom prípade sa nesmie krytka kolesa alebo lemovací krúžok dostať do kontaktu s pneumatikou, najmä na pneumatikách s prírubami ráfika.

Krok 4: Po ručnom utiahnutí matíc kolies montážnik spustí vozidlo na zem pomocou hydraulického zdviháka.

Krok 5: Keď je vozidlo na zemi, utiahnite matice kolies pevnejšie (v tvare hviezdy).

Náklady na montáž pneumatík

Ak by ste chceli navštíviť predajcu pneumatík alebo mechanika, aby vám namontoval nové pneumatiky - a my vám to odporúčame - náklady sa môžu líšiť v závislosti od vašich požiadaviek. Môžete si napríklad kúpiť novú sadu pneumatík u predajcu a zároveň si ich nechať namontovať. Ak vaše staré pneumatiky vykazujú nezvyčajné známky opotrebovania, váš montér môže zistiť, že vozidlo si vyžaduje ďalšiu prácu.

Z dlhodobého hľadiska by bolo pravdepodobne najrozumnejšie, najmä pokiaľ ide o výmenu letných a zimných pneumatík, kúpiť kompletnú sadu pneumatík a diskov súčasne. Takto môžete balík pneumatík a kolies priniesť do miestneho servisu a pri zmene ročného obdobia ich jednoducho vymeniť. Za malý poplatok vám v servise môžu uskladniť aj náhradnú sadu kolies, keď ich práve nebudete používať.

Vyhľadávač predajcov