# Výmena a montáž pneumatík

Kombinácie pneumatík

Miešať či nemiešať pneumatiky?

V tejto časti nájdete dôležité informácie o kombinácii pneumatík na vašom vozidle. Predovšetkým by ste sa mali vyhnúť miešaniu rôznych značiek pneumatík a dezénov. Existujú zriedkavé výnimky pre schválené kombinované inštalácie pneumatík, ale vo všeobecnosti výrobcovia neodporúčajú miešanie pneumatík vôbec.

V záujme optimálnej bezpečnosti a výkonu spoločnosť Continental odporúča namontovať na každé koleso vášho vozidla rovnaké pneumatiky, takže vodiči by mali mať na predných a zadných pneumatikách rovnakú značku, rozmer, dezén, index nosnosti a index rýchlosti.

Pneumatiky musia spĺňať minimálne odporúčania týkajúce sa rozmeru, indexu nosnosti a indexu rýchlosti, ktoré uvádza výrobca vozidla. V mnohých krajinách je to zákonom stanovená povinnosť.

Jazda na pneumatikách, ktoré majú odlišné rozmery, konštrukciu, index nosnosti alebo rýchlosť, môže predstavovať nebezpečenstvo pre vás a ostatných účastníkov cestnej premávky. Vždy je lepšie riadiť sa údajmi výrobcu vozidla alebo sa poradiť s kvalifikovaným odborníkom na pneumatiky.

Výhody rotácie pneumatík

Rotácia (otáčanie) pneumatík je osvedčenou stratégiou na maximalizáciu životnosti a opotrebovania pneumatík.

Výrobca vozidla má vlastné pokyny pre optimálny vzor a frekvenciu rotácie. Vzor rotácie závisí od toho, či máte symetrické, asymetrické alebo smerové pneumatiky. 

Ak neexistujú žiadne mimoriadne dôvody, odporúčame pravidelne rotovať kolesá medzi prednou a zadnou nápravou.

Pokiaľ ide o načasovanie, výbornou príležitosťou je sezónna výmena letných pneumatík za zimné. Alternatívne je účinné aj striedanie pneumatík v intervaloch medzi najazdenými 5 000 km a 10 000 km.

Ak však spozorujete známky nerovnomerného opotrebovania pneumatík, zvážte ich častejšie rotovanie. A požiadajte svojho mechanika, aby skontroloval, či nedošlo k nesprávnemu nastaveniu kolies alebo inému mechanickému problému. Môže vykonať potrebné opravy.

Rotácia pneumatík by mala zahŕňať aj plnohodnotné náhradné pneumatiky rovnakej veľkosti a konštrukcie ako bežné pneumatiky. Pred montážou rezervnej pneumatiky však nezabudnite skontrolovať a upraviť jej tlak.

Keď už hovoríme o tlaku v pneumatikách, mali by ste tiež upraviť tlak podľa odporúčania výrobcu vozidla pre novú polohu kolies, pretože špecifické tlaky pre predné a zadné pneumatiky sa môžu líšiť.

Rotované pneumatiky môžu ovplyvniť aj systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS), ak je ním vaše vozidlo vybavené. Pre vykonanie správneho nastavenia a rekalibrácie systému si pozrite návod na obsluhu alebo sa obráťte na kvalifikovaného servisného pracovníka.

Môžete na svojom vozidle kombinovať pneumatiky rôznych značiek a dezénov?

V prvom rade odporúčame namontovať rovnaké pneumatiky na všetky pozície kolies vášho vozidla.

Ak sa však miešaniu nedá vyhnúť z dôvodu nedostatočnej dostupnosti alebo rozpočtových obmedzení, je možné miešať značky a dezény pneumatík - ale len dovtedy, kým vodiči na rovnakú nápravu nasadia pár pneumatík s rovnakým dezénom a rovnakou značkou. To znamená, že na zadnú nápravu sa nainštaluje dvojica rovnakých pneumatík alebo na prednú nápravu dvojica rovnakých pneumatík.

Môže byť tiež možné kombinovať pneumatiky s rôznymi indexmi nosnosti a rýchlostnými indexmi, ak je index nosnosti a symboly rýchlosti vyšší ako minimálna hranica odporúčaná výrobcom vozidla (extra load vs. standard load). V týchto prípadoch namontujte na zadnú nápravu pneumatiky s vyšším indexom.

Miešanie pneumatík s rôznou hĺbkou dezénu

Ak na vozidle vymieňate len dve pneumatiky, nové pneumatiky budú mať pravdepodobne väčšiu hĺbku dezénu ako staršie pneumatiky.

Miešanie rôznych hĺbok dezénu je vo všeobecnosti prípustné. Pneumatikársky priemysel odporúča nasadiť nové pneumatiky na zadnú nápravu. Tým sa zabezpečí väčšia priľnavosť zadnej nápravy a zmierni sa prípadný stav pretáčavosti alebo strata stability vozidla na klzkom povrchu.

Môžu však existovať výnimky. Niektorí výrobcovia automobilov odporúčajú namontovať nové pneumatiky na prednú nápravu, napríklad ak ide o vozidlo s pohonom predných kolies. Ďalšie informácie získate v príručke výrobcu vozidla alebo od odborníka na pneumatiky.

Schválené kombinácie pneumatík

Niektoré vozidlá sú z výroby vybavené pneumatikami rôznych rozmerov na zadnej a prednej náprave. Takéto miešanie pneumatík je špecifické pre dané vozidlo a vyžaduje si osobitné zaobchádzanie, keď príde čas na ich výmenu. Vždy sa riaďte odporúčaniami výrobcu vozidla.

Súvisiaci obsah
Vyhľadávač predajcov