# Starostlivosť o pneumatiky a ich údržba

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

Nepretržité monitorovanie tlaku v pneumatikách v reálnom čase

Stručné informácie

Výhody systémov monitorovania tlaku v pneumatikách

  • Systém TPMS nepretržite monitoruje tlak v pneumatikách a upozorní vodiča, ak klesne pod určitú úroveň.
  • Tento bezpečnostný prvok zároveň znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 vášho vozidla.
  • Optimalizuje sa výkon pneumatík a predlžuje sa ich životnosť.

Bezpečnosť a komfort jazdy priamo súvisia s dlhodobým stavom pneumatík. Ak sú v zlom stave, je len otázkou času, kedy dôjde ku katastrofe. Približne 40 % všetkých prípadov neočakávaného zlyhania pneumatík je napríklad spôsobených nedostatočne nahustenými pneumatikami.

Na riešenie tohto problému vyvinula spoločnosť Continental systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS), ktorý je prepojený so snímačmi kolies a brzdovými systémami a upozorňuje vodiča na nízky tlak v pneumatikách prostredníctvom výstražného svetla na prístrojovej doske vozidla.

Display with TPS in the cockpit.

Systém TPMS nepretržite a spoľahlivo monitoruje tlak v pneumatikách v reálnom čase. Ak tlak klesne pod bezpečnú hranicu, okamžite upozorní vodiča, aby konal. Pri správnom používaní môže systém TPMS zvýšiť bezpečnosť jazdy tým, že odstráni častú príčinu nehôd.

Znie to dosť pôsobivo, však? To však nie je všetko. Ďalšou výhodou tohto neoceniteľného bezpečnostného prvku je zníženie spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla.

Ak sú napríklad pneumatiky automobilu podhustené len o 0,3 baru, vozidlo spotrebuje o 1,5 % viac paliva a vyprodukuje zodpovedajúco vyššie množstvo emisií CO2.

 

Systém TPMS má mnoho ďalších výhod vrátane:

  • Optimalizácia výkonnostných charakteristík pneumatík, od brzdného výkonu až po ochranu proti akvaplaningu;
  • Dlhšia životnosť pneumatík;
  • Výstražný signál upozorňujúci na rýchlosť;
  • Systémy s modulárnou štruktúrou pre rozšíriteľné funkcie;
  • Kompatibilný s kompletným spektrom mechanických riešení Continental.

Najmodernejšie priame meranie pomocou systému TPMS

Pozrime sa bližšie na to, ako funguje systém monitorovania tlaku v pneumatikách. Ako to vlastne celé prebieha?

Údaje sa odčítavajú priamo z pneumatiky. Tlak v pneumatike merajú snímače napájané z batérie, ktoré sú namontované na ráfiku a integrované do ventilu. Tieto údaje sú kódované a prenášané vysokofrekvenčným signálom do prijímača. Špecializovaný software v riadiacom zariadení potom spracuje informácie a zobrazí ich na prístrojovej doske vozidla.

Vďaka týmto špecializovaným snímačom má teraz vodič prakticky úplný prehľad o zmenách tlaku v pneumatikách. Najdôležitejšie je, že je varovaný skôr, ako nastane kritická situácia.

Software TPMS je dostatočne sofistikovaný na to, aby po vyhodnotení zozbieraných údajov vypočítal mieru úniku tlaku. Medzi ďalšie funkcie softvéru patria štandardizované varovania pri priblížení sa k určitým limitom, priebežné porovnávanie teploty pneumatík, automatická identifikácia pneumatík a kontrola náhradných pneumatík.

Systém TPMS dokonca dokáže rozlíšiť, či sa vozidlo pohybuje alebo stojí, a podľa toho upravuje frekvenciu snímačov. Napríklad počas jazdy vozidla sa každých niekoľko sekúnd monitoruje tlak v pneumatikách, teplota pneumatík a systém TPMS poskytuje údaje nepretržite. Keď však vozidlo stojí, systém TPMS vykonáva merania v dlhších intervaloch. Údaje sa prenášajú len vtedy, keď sa zistí zmena tlaku.

Právne predpisy pre TPMS v Európe

Európska komisia prijala zákon, podľa ktorého musia mať všetky nové automobily vyrobené od roku 2014 integrovaný systém monitorovania tlaku v pneumatikách.

Mnohé vozidlá sú už štandardne vybavené systémom TPMS. Tieto systémy môžu poskytovať údaje aj iným systémom vozidla, napríklad brzdovému systému. Aj keď je vaše vozidlo vybavené systémom TPMS, neznamená to, že by ste mali prestať z času na čas manuálne kontrolovať tlak v pneumatikách. Spoločnosť Continental odporúča kontrolovať tlak v pneumatikách každé dva až štyri týždne ako bežné preventívne opatrenie.

Súvisiaci obsah
Vyhľadávač predajcov