Momentálne sa nachádzate na webovej stránke pre Slovakia. Môžete tiež prejsť na jednu z našich ďalších lokalít po svete.
All locations

Nezávislé testy pneumatík

Auto in TestanlageAko nezávislé automobilové kluby a odborné časopisy testujú naše pneumatiky?

Spoločnosť Continental pravidelne dosahuje najlepšie výsledky v spotrebiteľských testoch. Sme na to hrdí a zároveň nás to motivuje k ďalšej úspešnej práci v mene bezpečnosti jazdy. K tomu patrí aj skutočnosť, že naše zimné, letné a celoročné pneumatiky sú pravidelne testované nezávislými odbornými časopismi a automobilovými klubmi. Ako ale nezávislé testy pneumatík vlastne fungujú? Ako sa určuje a testuje krátka brzdná dráha a nízky valivý odpor?

"Všetkým môžem len odporučiť, aby si pred nákupom pneumatík prečítali mnoho testov“

Andreas Schlenke, vývojár pneumatík spoločnosti Continental

Prečo vôbec existujú testy pneumatík?

"Dôvera je dobrá, kontrola je lepšia" - týmto heslom sa riadi mnoho ľudí pri nákupe špeciálneho tovaru a predmetov. Výsledky testov sú preto nielen zaujímavé a pomáhajú pri rozhodovaní o kúpe, ale čiastočne slúžia aj vlastnej bezpečnosti - ako napr. výsledky testov pneumatík.

Nestranné hodnotenie

Interné testy nám pomáhajú získať z našich pneumatík optimálnu bezpečnosť a stále ich vylepšovať a nezávislé testy pneumatík dávajú našim zákazníkom istotu a dôveru, že sa môžu spoľahnúť na naše pneumatiky s nestranným hodnotením. Spoločnosť Continental dosahuje v týchto testoch už niekoľko rokov najlepšie výsledky.

Skúšobné kritériá pre optimálnu bezpečnosť počas jazdy

Nezávislé testy pneumatík majú zásadný vplyv na vývoj pneumatík v spoločnosti Continental av konečnom dôsledku aj na bezpečnosť cestnej premávky. Skúšobne vopred definujú skúšobné kritériá a pomocou rôznych testov pneumatík zisťujú, do akej miery sú tieto kritériá úspešne splnené.

 

ADAC vykonáva testy pneumatík v rámci medzinárodného testovacieho konzorcia. Skladá sa z ADAC a jeho najznámejších partnerov, ÖAMTC, švajčiarskeho TCS a ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd), medzinárodného združenia na ochranu spotrebiteľov.

Testy ADAC na uzavretých testovacích tratiach

ADAC každoročne testuje letné, zimné a celoročné pneumatiky v niekoľkých rozmeroch. Celkom 28 pneumatík sa nakupuje až u šiestich predajcov pneumatík v závislosti od modelu. V priemere sa jedná o 2 200 pneumatík zakúpených každý rok od nezávislých predajcov, aby sa zabezpečilo, že sa testov nezúčastnia žiadne zmanipulované výrobky. S výnimkou merania opotrebenia sa všetky skúšky vykonávajú na uzavretých skúšobných dráhach. Okrem toho sa pri skúšobných jazdách používajú referenčné pneumatiky na porovnanie.

Testované výrobky zostávajú anonymné, takže testovací vodiči nevedia, akú značku riadia. V ďalších krokoch nákupu je možné krátko pred zverejnením zakúpiť ďalšie náhodné vzorky a znovu ich otestovať podľa niekoľkých málo, ale významných kritérií.

Takto testuje auto motor und sport

Aby bola zaistená čo najväčšia presnosť a istota výsledkov zimných, letných a celoročných pneumatík, sú všetky testovacie skúšky v automobilovom športe vykonávané niekoľkokrát. Pneumatiky sú hodnotené alebo vážené v nasledujúcich kritériách podľa vopred definovaného vzoru. (Zdroj: www.auto-motor-sport.de)

Jazdné vlastnosti za mokra (50 % celkového hodnotenia)

 • Brzdná dráha (40 %)
 • Bočná stabilita (15 %)
 • Manipulácia po čase (15 %)
 • Subjektívna manipulácia (15 %)
 • Aquaplaning pozdĺžny (5 %)
 • Aquaplaning v priečnom smere (10 %)

 

Jazdné vlastnosti za sucha (40 % celkového skóre)

 • Brzdná dráha (40 %)
 • Bezpečnosť pri zmene jazdného pruhu (10 %)
 • Reakcia na riadenie (10 %)
 • Manipulácia po čase (15 %)
 • Subjektívna manipulácia (15 %)
 • Subjektívny komfort odvaľovania / vnútorný hluk (10 %)

 

Hodnotenie vplyvu na životné prostredie (10 % z celkového počtu bodov)

 • Valivý odpor (70 %)
 • Hluk pneumatík/hluk na ceste (30 %)

(Zdroj: auto motor und sport, 7/2019)

Jazdné vlastnosti na snehu (30 % celkového hodnotenia zimných pneumatík)

 • Brzdná dráha (30 %)
 • Bočný úchop (20 %)
 • Trakcia (20 %)
 • Manipulácia po čase (15 %)
 • Subjektívna manipulácia (15 %)

 

Prevádzkové vlastnosti za mokra (30 % celkového hodnotenia zimných pneumatík)

 • Brzdná dráha (40 %)
 • Bočný úchop (15 %)
 • Manipulácia po čase (15 %)
 • Subjektívna manipulácia (15 %)
 • Aquaplaning pozdĺžny (5 %)
 • Aquaplaning v priečnom smere (10 %)

 

Jazdné vlastnosti na suchu (30 % celkového hodnotenia zimných pneumatík)

 • Brzdná dráha (40 %)
 • Bezpečnosť pri zmene jazdného pruhu (10 %)
 • Reakcia na riadenie (10 %)
 • Manipulácia po čase (15 %)
 • Subjektívna manipulácia (15 %)
 • Subjektívny komfort odvaľovania / vnútorný hluk (10 %)

 

Ekologické hodnotenie (10 % celkového hodnotenia zimných pneumatík)

 • Valivý odpor (70 %)
 • Hluk pneumatík/hluk na ceste (30 %)

(Zdroj: auto motor sport, 21/2018)

 

 

 

Pre celoročné pneumatiky platí nasledujúce hodnotenie: zasnežený alebo suchý povrch vozovky má rovnakú váhu 20%. Vzhľadom na to, že dážď sa vyskytuje v zime aj v lete, hodnotia sa jazdné vlastnosti za mokra vždy po 20 %. Zvyšných 20% pripadá na valivý odpor a hluk. (Zdroj: auto motor šport, 20/2018)

Na zabezpečenie objektívneho hodnotenia pomocou meracích prístrojov i subjektívneho hodnotenia testovanými vodičmi sa používa progresívna bodovacia schéma. Maximálne dosiahnuteľné skóre je vo všetkých testových disciplínach jednotne stanovené na desať bodov.

Aby bolo možné výsledky klasifikovať podľa ich každodenného významu, majú jednotlivé odbory v kategóriách rôznu váhu. V závislosti od špecifikácie pneumatiky (letnej, zimnej alebo celoročnej) sa v druhom kroku testovania tiež rôzne viažu kategórie "sneh", "mokro", "sucho" a "životné prostredie".

Na čom záleží

Ukážeme vám, ako auto motor šport testuje letné pneumatiky a čo je dôležité. Rôzne testy na suchu a akvaplaningové disciplíny totiž kladú na pneumatiky obrovské nároky. Pokiaľ ide o jazdné vlastnosti na mokrej alebo suchej vozovke, vedie vyvážená a bezpečná jazda, ktorá spĺňa očakávania cieľovej skupiny, k optimálnemu hodnoteniu.

 

Testy akvaplaningu

Skúšky akvaplaningu, ktoré sa vykonávajú zvlášť v pozdĺžnom a priečnom smere, poskytujú napríklad dôležité informácie o reakcii pneumatík – napríklad pri jazde v hlbokých koľajniciach. Pri jazde na suchej vozovke sú v automobilovom športe testované dynamické jazdné vlastnosti pneumatík – ďaleko za hranicou medzných hodnôt. Cieľom je okrem iného zistiť, ako priamo, presne a precízne sa pneumatika natáča a ako sa chová pri náhlom vyhýbacom manévri. V rýchlych zákrutách sú rozhodujúce aj vlastnosti bočného vedenia. Vďaka dynamickým šikanám na testovacom polygóne odhaľujú testy pneumatík slabiny v oblasti vyváženia a jazdnej stability.

Na tomto záleží

Pri testoch zimných pneumatík sa pneumatiky najskôr testujú na snehu. Hodnotí sa najmä brzdná dráha a trakcia. Dôležité sú však aj mokré vlastnosti. Je to preto, že stredoeurópska zima sa skladá menej z ujazdených a priľnavých snehových svahov a viac zo studeného mokrého alebo suchého asfaltu. V oboch prípadoch by ste sa mali spoľahnúť na priľnavosť pneumatík.

Rovnako ako pri letných pneumatikách aj v automobilovom športe sa dynamické jazdné vlastnosti pneumatík testujú na suchu. Cieľom je okrem iného zistiť, ako priamo, presne a precízne sa pneumatika natáča a ako sa chová pri náhlom vyhýbacom manévri.

Celoročné pneumatiky súťažia v teste pneumatík s letnou a zimnou pneumatikou rovnakej veľkosti. Cieľom nie je ani tak odhaliť problémy, ako skôr nájsť riešenia a alternatívy. Celoročné pneumatiky musia predovšetkým odviesť svoju prácu na podmáčaných tratiach. Bezpečné brzdenie na mokrých a studených cestách je pre bezpečnosť mimoriadne dôležité. Kľúčové je aj správanie pri akvaplaningu. Trvalo zavlažované skúšobné trate sa testujú v dvoch teplotných rozmedziach – zimné a letné.

Najdôležitejšou disciplínou - či už na mokre alebo na suchu, v lete alebo v zime - zostáva brzdenie. Rozhodujúcim faktorom pri hodnotení pneumatík je nielen najkratšia brzdná dráha, ale aj ich vplyv na riadiace systémy vozidla. Aj ten najlepší ESP a najcitlivejší asistent núdzového brzdenia majú bez dobrého pozdĺžneho spomalenia oveľa menšiu hodnotu.

Ak je to možné, valivý odpor pneumatík sa zisťuje nadbytočne v rôznych skúšobniach na valčekových dynamometroch. Výsledky sú zahrnuté do hodnotenia vo forme priemernej hodnoty. Základom hodnotenia sú európske právne predpisy o označovaní pneumatík, ktoré sa vzťahujú aj na štítok pneumatiky.

Už niekoľko rokov sa pri nočných testoch porovnávajú skúšobné vzorky dodané výrobcami s pneumatikami z nadväzujúcich skúšobných nákupov. Týmto spôsobom sa auto motor und šport snaží dlhodobo zaistiť svoje výsledky. Tri najlepšie pneumatiky z testu, rovnako ako výrobky s atypicky dobrým výkonom alebo s neobvyklými známkami opotrebovania, sú starostlivo sledované. Odchýlky alebo nápadné znaky vedú k vylúčeniu pneumatiky zo skúšky.
Často kladené otázky týkajúce sa testov pneumatík a ich vykonávania

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o nákupe pneumatík a nezávislých testoch pneumatík, zhrnuli sme v nasledujúcich odsekoch najdôležitejšie otázky a odpovede, ktoré musí kupujúci pneumatík riešiť.

Medzi najdôležitejšie organizácie v Európe patria:

 • Stiftung Warentest so sídlom v Nemecku. Jej účelom je poskytovať nestranné poradenstvo o mnohých produktoch. Svojimi hodnoteniami má nadácia mimoriadny vplyv na správanie spotrebiteľov v celej Európe.
 • ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) je najväčší európsky dopravný klub so sídlom v Mníchove. Jej účelom je "chrániť a podporovať záujmy motorizmu, motoristického športu a cestovného ruchu".
 • K nim sa pripájajú rôzne odborné časopisy, napríklad Auto Motor Sport, Auto Bild, Auto Zeitung a Pro Mobil.
 • Medzi medzinárodných partnerov patrí Rakúsky automobilový, motocyklový a turistický klub (ÖAMTC). Ide o nezávislú a neziskovú organizáciu, ktorá testuje pneumatiky. Bola založená už v roku 1896.
 • Ďalšia nezávislá organizácia sídli vo fínskom Laponsku: Test World sa špecializuje na zimné pneumatiky a testovanie vozidiel v zimných podmienkach.
 • Touring Club Suisse (TCS) je najväčší klub mobility vo Švajčiarsku, ktorý pôsobí v oblasti pomoci ľuďom a vozidlám, cestovného ruchu a spotrebiteľského poradenstva.

Pokiaľ rovnaký model pneumatiky testujú rôzni testeri, výsledky sa môžu líšiť. To je spôsobené napríklad tým, že testujúci váži svoje výsledky rôzne. Ak jeden tester hodnotí environmentálne relevantné kritériá lepšie ako druhý, bude v hodnotení rozdiel. Rovnako existujú rozdiely v povahe a stave ciest, na ktorých sa pneumatiky testujú, a tiež v poveternostných podmienkach. Okrem toho môžu zohrávať úlohu aj skúsenosti testovacieho vodiča. Všetky tieto body môžu byť príčinou posunu v rebríčku o niekoľko miest.

Vodiči majú teraz na výber z mnohých rôznych kombinácií kolies a pneumatík. V závislosti od veľkosti pneumatiky sa môžu v testoch pneumatík líšiť. V prípade podobných rozmerov je možné ako vodítko použiť výsledky skúšok alebo odporúčaní. Výsledky testu sa však vzťahujú iba na testované rozmery až do najmenších detailov.

Testované rozmery sú najpredávanejšie rozmery pneumatík. To tiež znamená, že zvyčajne ide o vývojové rozmery výrobcov. Možno z nich teda odvodiť podobné alebo susedné rozmery, ktoré majú podobné vlastnosti. Okrem toho si zákazníci môžu prezrieť výsledky testov staré jeden až tri roky a zistiť, či je v nich uvedený rozmer ich pneumatiky.

"Dôkazom toho, že puding je dobrý, je jeho konzumácia", hovorí ďalšie príslovie. Tí, ktorí jazdia so svojim modelom pneumatík už roky a dôverujú mu, možno nevidia dôvod, prečo by mali prejsť na inú pneumatiku. Tí, ktorí testujú sami alebo sa spoliehajú na svoje skúsenosti, majú malú výhodu, ale treba mať na pamäti, že testy pneumatík sa vykonávajú profesionálne a za extrémnych skúšobných podmienok.

Stručne povedané, vodiči by nemali riskovať prudké brzdenie na mokrej vozovke, aby zistili brzdnú dráhu a priľnavosť vlastných pneumatík na mokre. Je lepšie spoliehať sa na výsledky testov. Ďalšie kritériá, ako je jazdný komfort a hlučnosť vozidla, si môžete vyskúšať na vlastnej koži.
Podobné témy