Výrobný závod Púchov

Spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires s.r.o. sú spoločnosti s dlhoročnou tradíciou v oblasti gumárenského priemyslu, pričom dôležitým míľnikom je práve rok 1950, kedy bola v Púchove oficiálne spustená výroba pneumatík.

Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov patrí medzi top 5 najväčších európskych výrobcov pneumatík pre osobné, ľahké nákladné a SUV vozidlá v rozmedzí od 13 do 20 palcov. Predajná činnosť sa delí na trhy náhradnej spotreby a trhy prvej výbavy. V roku 2020 spoločnosť vyrobila 14,8 miliónov pneumatík z kategórie osobných, ľahkých nákladných a SUV pneumatík a zamestnáva viac ako 3 150 zamestnancov.

Spoločnosť Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov je najväčším závodom na výrobu nákladných a autobusových pneumatík v Európe. V roku 2020 spoločnosť vyrobila 2,8 miliónov nákladných pneumatík v palcových radách 19,5 a 22,5 a spoločnosť zamestnáva viac ako 1 550 zamestnancov.

 

Produkty a riešenia

Závod na výrobu osobných a ľahkých nákladných pneumatík vyrába pneumatiky značiek: Continental, Matador, Uniroyal, Barum, Semperit, Mabor, Viking, General Tire, Gislaved, Sportiva. Púchovský závod je tiež významný výrobou SSR pneumatík s technológiou zosilnenej bočnice, ktorá umožňuje pokračovať v jazde aj v prípade defektu, bez nutnosti rezervného kolesa. Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý je pravidelne preverovaný kontrolnými a recertifikačnými auditmi a v súčasnosti vlastní spoločnosť v oblasti vývoja a výroby plášťov certifikáty: Certifikát na systém manažérstva kvality vývoja a výroby pneumatík v zmysle normy IATF 16 949:2016 vydaný certifikačnou spoločnosťou TÜV Nord.

Závod na výrobu nákladných pneumatík vyrába pneumatiky značiek: Continental, Matador, Uniroyal, Barum, Semperit, General Tire a ďalšie značky portfólia Continental. Púchovský závod je jediným závodom koncernu Continental, ktorý vyrába pneumatiky s technológiami „nulový nárazník“, „wide – base“, a „Triple A“. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy IATF 16 949:2016. Certifikát s oblasťou platnosti "Vývoj a výroba pneumatík pre nákladné automobily" v zmysle tejto normy vydala certifikačná spoločnosť TÜV Nord na základe úspešného recertifikačného auditu v máji roku 2018.

Technologické centrum je druhým najväčším technologickým centrom v rámci Výskumu a vývoja R&D, divízie Pneumatiky spoločnosti Continental. Predmetom činnosti je vývoj pneumatík prvej a náhradnej výbavy, návrh foriem, membrán, technický benchmark, vývoj komponentov a platforiem, zavádzanie surovín, virtuálny vývoj osobných a nákladných pneumatík,  simulácie vývoja pneumatík, testovanie – skúšobníctvo, testovanie ContiKit, vnútorné testovanie a analýzu pneumatík,  merania vo fyzikálnych, mechanických a chemických laboratóriách.

Conveyor Belt Group závod Púchov je súčasťou ContiTech divízie spoločnosti Continental. CBG Púchov je špecialistom na riešenia v oblasti pásovej dopravy. Viac ako 120 zamestnancov každý deň pracuje na "Smart Solutions Beyond Rubber". Implementovali sme systém manažérstva kvality ISO 9001:2015, vydaný certifikačnou spoločnosťou DQS a vyrábame gumotextilné a oceľovolanové dopravné pásy a spojovací materiál pod značkou Matador podľa DIN 22102, EN 14890, SANS 1173 a ďalších dôležitých noriem. Obchodný tím ktorý je tiež súčasťou závodu je k dispozícii zákazníkom z mining a industriálnej oblasti Východnej, Strednej Európy a Južnej Afriky.Continental Matador Rubber, s.r.o.
Continental Matador Truck Tires s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov

Informácie: + 421 42 461 2991

Kontakt pre tlač: Ing. Zuzana Andelová, komunikačný špecialista

Tel.: +421 42 461 2950, zuzana.andelova@conti.sk

ZELENÁ LINKA +421 42 461 2975

Kontakt pre Vaše podnety, pripomienky, sťažnosti, ale aj otázky v oblasti životného prostredia

Automatický merací system: https://www.ams.somnet.sk/index.php

Povinne zverejňované informácie / Mandatory information

DocuSign – služba pro elektronický podpis smluv pdf 672 KB
CMR_Zverejňovanie údajov_oprávnené merania_2021 docx 67 KB
CMTT_Zverejňovanie údajov_oprávnené merania_2021 docx 55 KB
Výročná správa_2020 Continental Matador Rubber pdf 998 KB
Výročná správa_2020 Continental Matador Truck Tires pdf 1 MB
Politika ESH_2020 jpg 703 KB
Správa o funkčnosti systému cmtt 2019 pdf 975 KB
Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa § 33a zák. č. 171992 Zb. docx 58 KB
Informácia pre verejnosť_VODY pdf 187 KB
Linka na zhodnocovanie oceľokordu - Rozhodnutie pdf 72 KB
Linka na zhodnocovanie olejov - Rozhodnutie 2 pdf 127 KB
Linka na zhodnocovanie olejov-Rozhodnutie pdf 509 KB
Informácia o vplyve firmy na životné prostredie v roku 2021 – CMR pdf 598 KB
Informácia o vplyve firmy na životné prostredie v roku 2021 – CMTT pdf 475 KB

Informácie pre dodávateľov a návštevy / Information for suppliers and visitors

Príručka BOZP pre dodávateľov pdf 6 MB
Contractor Safety Handbook pdf 6 MB
Informácia pre verejnosť - ZPH CAS Slovakia Zvolen pdf 862 KB
Všeobecné obchodné podmienky nákupu pdf 194 KB
Pravidlá pre dodávateľov_S53 pdf 1 MB
Rules for contractors_S53 pdf 815 KB
Smernica S35 Ochrana firmy (SK) pdf 280 KB
Directive 35 Security rules (EN) pdf 285 KB
Dopravný prevádzkový poriadok_S08 pdf 131 KB
General Conditions Purchasing pdf 113 KB
Morálny kódex obchodného partnera 2021 pdf 98 KB
General safety and fire protection information for external organizations and its employees pdf 188 KB
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie pdf 181 KB
Business Partner Code of Conduct 2021 pdf 94 KB
Zelená linka_plagát pdf 1 MB
Bezpečnostné pravidlá pre dodávateľov docx 183 KB

Certifikáty a prehlásenia / Certificates and Statements

Responsible Care – zodpovedná starostlivosť pdf 73 KB
Politika_kvality_2018 pdf 218 KB
Politika_Energy_Policy_SK_2014 pdf 1 MB
Politika ESH jpg 703 KB
ESH Policy pdf 1 MB
Certifikát_CMR IATF 16949_EN pdf 116 KB
Certifikát_CMR IATF 16949_SK pdf 119 KB
Certifikát_CMTT IATF 16949_EN pdf 602 KB
Certifikát_CMTT IATF 16949_SK pdf 602 KB
Certifikát_DP ISO 9001_EN pdf 1 MB
Certifikát_DP ISO 9001_SK pdf 592 KB
14001 CMR CMTT EN pdf 333 KB
14001 CMR CMTT SK pdf 333 KB
45001 CMR CMTT EN pdf 235 KB
45001 CMR CMTT EN pdf 235 KB